Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 265 jautājumi. Attēloti 131 - 140
Kā var "pierādīt", ka ir nepamatoti lēts piedāvājums - īpaši IT iepirkumos?
Atbild Mārtiņš Zvīgulis
Web Multishop Company direktors.
Par iepirkuma priekšmeta definēšanu - vai ir regulējums, rekomendācijas preces garantijas termiņa norādīšanai? Interesē kā zemsliekšņa iepirkumiem, tā Publisko iepirkumu likumā paredzētajiem iepirkumiem.
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Lai iesniegtu sūdzību, par iepirkumu procedūru jāiemaksā depozīts 0.5% apmērā no paredzamās (nevis piedāvātās) līgumcenas. Ja sūdzību IUB izskatīšanas komisija atzīst par pamatotu, depozīts tiek atmaksāts. Tomēr, daudzos gadījumos tas var atturēt no iesnieguma iesniegšanas un tādējādi veicināt nekvalitatīvu izvērtēšanu. Vai nebūtu līgumos, kur plānotā summa ir līdz 140 tūkstoši eiro, noteikt konkrētu summu (šobrīd tā būtu 700 eiro), piemēram, 100 līdz 300 eiro?
Kā tiek organizēta apspriede (kā tiek izziņota, vai ir izstrādāts kāds dokuments no pasūtītāja puses, ko apspriest, un ko predententi sniedz pēc apspriedes)? 
Atbild Mārtiņš Briedis
Rīgas Tehniskā universitātes iepirkumu nodaļas vadītājs
Ja nolikumā ir noteikts piedāvājuma nodrošinājuma termiņš - 4 mēneši. Vai drīkst pēc tam to pagarināt līdz 6 mēnešiem? 
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ko darīt, ja cenu aptaujā uzvar viens un tas pats pretendents? Vai tas ir pārkāpums?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Cik ātri IUB mājas lapā tiek ielikti izskatīšanas komisijas lēmumi pēc iesniegumu izskatīšanas sēdēm?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja uzņēmums, kā juridiskā persona (SIA) vēlas iegādāties kādu preci, pakalpojumu vai iznomāt kādu telpu, pēc kāda normatīva regulējama būtu jāvadās?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja veikta tirgus izpēte, vai obligāti jāslēdz līgums ar preču piegādātāju par vienreizēju pirkumu vai pietiek ar preču pavadzīmi?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Vai plānojot mācību seminārus atšķirīgās jomās tie ir uzskatāmi par dažādiem mācību pakalpojumiem un katram var piemērot zemsliekšņa iepirkuma statusu līdz 42 000 EUR?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!