Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 192 jautājumi. Attēloti 151 - 160
Vai atklātā konkursā par ceļu būvdarbu līgumu drīkst nolikumā iekļaut prasību sagatavot darbu veikšanas aprakstu, ņemot vērā, ka darbi jebkurā gadījumā jāveic atbilstoši Ceļu specifikācijām un projektam, pirms būvdarbu uzsākšanas būvnieks jebkurā gadījumā gatavos darba veikšanas projektu, kā arī par spēju izpildīt līgumu, manuprāt, norāda izpildītās kvalifikācijas prasības?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai sūdzību par mazā iepirkuma nolikuma prasībām tiesā vai varbūt IUB var iesniegt ieinteresētais piegādātājs, kurš viņaprāt, dēļ nolikumā noteiktajām prasībām, nevarēja iesniegt piedāvājumu iepirkumā?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai sekretāram ir obligāti jāparaksta apliecinājums par neieinteresētību? Ja nav, vai komisijas priekšsēdētājs var to lūgt darīt?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kur tieši PIL 9.pantā ir noteikts, ka mazajos iepirkumos ir jāvērtē nepamatoti lēts piedāvājums?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kā ir ar informācijas precizēšanu, nevis attiecībā uz pretendentu, bet attiecībā uz personālu (būvspeciālistu) pieredzes objektu precizēšanu vai pat papildināšanu?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
 Vērtēšanas kritērijos nevar iekļaut pretendenta pieredzi. Tas izriet no likuma vai IUB tiesu prakses?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kur tieši ir noteikts, ka jāsniedz skaidrojums par dalīšanu daļās?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai pieredzes prasības var izpildīt, arī aritmētiski sasummējot pretendentu un tā piesaistīto personu katra atsevišķo pieredzi, piemēram, ir prasība par trīs objektiem katrs noteiktā vērtībā, pretendentam pašam ir tikai viens šāds objekts un vēl pa vienam katrai iesaistītajai personai?  
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Bieži līguma projektos paredzēti nesamērīgi noteikumi piegādātājam, piemēram, par līguma izbeigšanas gadījumiem. Kāda ir tā robeža, cik lielā mērā IUB var vērtēt?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai nav izņēmuma gadījumi, kad galvenā būvuzņēmēja pieredzi tomēr varētu nodot? Piemēram, ja pašā nolikumā ir norādīts, ka Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, vai šajā gadījumā pretendents drīkst balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, pie nosacījuma, ka apakšuzņēmējs atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un būvdarbu līgumu apakšuzņēmējs ir izpildījis kā galvenais būvuzņēmējs?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!