Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 159 jautājumi. Attēloti 151 - 159
Vai vispārīgās vienošanās ietvaros atkārtoti pārbaudot nodokļus, ir jāparedz arī temiņš parādu neesamības apliecināšanai?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kā argumentēt Pasūtītāja nesamērīgus un principā neizpildāmus noteikumus līgumā (neierobežota atbildība, soda sankcijas uz veselām 2 līguma lapām, prasībām uz "nevainojamu kvalitāti" utt.?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai 9. panta iepirkumā ir nesamērīgi prasīt ievērot 42. panta 2. daļas 8. punkta ievērošanu, proti pienākumu sniegt patiesu informāciju?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai PIL 61. panta 5. daļas 2. punkta robežās (līgumcenas grozījumi 10-15% apmērā) nevar tik veikti bez jebkādām īpašām atrunām līgumā, jo pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka tādā gadījumā grozījumiem nav svarīgi vai tie ir būtiski vai nebūtiski, tāpēc šajos gadījumos šis būtiskuma faktors nemaz nebūtu jāpēta?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Pasūtītājs norāda "jābūt precei" un min konkrētus parametrus. Pretendents norāda nevis "nodrošināsim", bet pārkopē pasūtītāja tekstu 1 pret 1. Vai šāds piedāvājums jānoraida?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja pretendentam ir neatbilstošs tehniskais piedāvājums, vai var rīkot sarunu procedūru un aicināt atkārtoti šo pretendentu iesniegt piedāvājumu? 
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai sarunu procedūras laikā drīkst vest sarunas ar pretendentu par tehnisko piedāvājumu gadījumā, ja pretendents kaut ko nav ierakstījis?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai paredzamai līgumcenai jābūt norādītai nolikumā, vai arī attiecināms, ja publiski redzama EIS, bet nav norādīta nolikumā? 
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja dokumenti ir jāiesniedz papīra formātā, bet pie iesniedzamajiem dokumentiem ir jāpievieno iepriekš saņemts elektroniski parakstīts dokuments - kā parādīt, ka šis dokuments ir bijis elektroniski parakstīts, un kas to apliecinās?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!