EIS monitorings

Piegādātāja interesējošo e-pasūtījumi (e-katalogi) sadaļā esošo preču un pakalpojumu cenu monitorēšana un informēšana par notikušām cenu izmaiņām.

Kāpēc izvēlēties EIS monitoringu

Lai Pasūtītājs nopirktu preci tieši no Tevis, Tavai cenai vienmēr jābūt labākai kā konkurentam!

EIS sistēmas darbības princips - Pasūtītājs izvēlas sev vēlamo preci vai pakalpojumu un pasūta to. Sistēma automātiski piešķir pasūtījumu tam Piegādātājam, kurš dotajā mirklī piedāvā labāko cenu konkrētai precei vai pakalpojumam.

Ko piedāvājam:
 • Cenu izmaiņu monitorings tiešsaistē
 • Cenu izmaiņu paziņojumi e-pastā
 • Cenu atlaižu politikas monitorēsana
 • Produktu un pakalpojumu aktuālie un vēsturiskie cenu pārskati

Kas ir Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS)

Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) uzturēta Elektronisko iepirkumu sistēma valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu, iepirkuma procedūru un saistīto darbību veikšanai.

Sistēmas mērķis ir nodrošināt publisku standartizētu preču un pakalpojumu iepirkuma procedūru rīkošanu un iepirkuma līgumu (vispārīgo vienošanos) slēgšanu par preču un pakalpojumu piegādi EIS e-katalogu apakšsistēmas lietotājiem.

Kādas ir EIS apakšsistēmas:
 • e-pasūtījumi
 • e-konkursi
 • e-izsoles
 • e-izziņas

Kas ir e-pasūtījumi (e-katalogi) apakšsistēma

Sadaļas mērķis ir standartizētu preču un pakalpojumu piegāde EIS e-katalogu apakšsistēmas lietotājiem. Pasūtītājs iegūst preci no Piegādātāja, kurš konkrētā mirklī piedāvā konkrētai precei vai pakalpojumam labāko cenu.

Kādas preces un pakalpojumus Pasūtītājam iespējams iegādāties e-pasūtījumi (e-katalogi) apakšsistēmā:
 • Biroja papīrs un kancelejas preces
 • Datortehnika un datortehnikas uzstādīšana
 • Demonstrācijas iekārtas un demonstrācijas iekārtu uzstādīšana
 • Drukas un kopēšanas iekārtas
 • Drukas iekārtu piederumi
 • Mēbeles
 • Programmatūra un programmatūras izmantošanas apmācības
 • Saimniecības preces
 • Servertehnika, datu glabātuves un servertehnikas un datu glabātuvju uzstādīšana
 • Pārtika
 • Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
 • Medikamenti un medicīnas preces
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas veidlapas

Vairāk: https://www.eis.gov.lv/EIS/Categories