Iepirkumi.lv vadība un konsultācijas

Iepirkumu vadība un konsultācijas ir juridiskais un iepirkumu sistēmisko risinājumu atbalsts pasūtītājiem un piegādātājiem publiskajos (valsts un pašvaldību) un privātajos iepirkumos.

Piegādātājiem:
  • juridiskais atbalsts un konsultācijas no piedāvājuma sagatavošanas līdz pat līguma noslēgšanai;
  • pasūtītāja iepirkumu dokumentu pārsūdzība, ja pretendentiem ir izvirzītas nepamatotas prasības vai tie sagatavoti viena
  • pretendenta interesēs;
  • pasūtītāja pieņemto lēmumu pārsūdzības un pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.
Pasūtītājiem:
  • juridiskais atbalsts un konsultācijas iepirkumu nepieciešamības pamatojuma sagatavošanā;
  • iepirkumu dokumentācijas sagatavošana;
  • iepirkumu norise un izvērtēšana;
  • pārstāvam dokumentu un lēmumu pārsūdzībās Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.

Nodrošinām uzņēmuma vai iestādes iepirkumu procesu, sniedzam konsultācijas tā uzlabošanā. Izstrādājam jaunu iepirkumu procesa sistēmu un veicam darbinieku apmācību.

Sazināties ar mums:
Tālrunis: +371 6755 2602
Mob. tālr.: +371 2206 9933
E-pasts: konsultācijas@iepirkumi.lv
ivk.lv

ivk.lv