Iepirkuma dokumentācija – padomi sagatavošanā

Iepirkuma procedūras izvēlei un iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādei ir būtiska loma, lai iepirkums būtu kvalitatīvs, saprotams piegādātājiem, un rezultētos ar vairāk saņemtiem piedāvājumiem un rezultātu.

Pirmkārt, korekti veidots iepirkuma dokumentācijas saturs nodrošina, ka netiek konstatētas būtiskas neatbilstības. Ja izvēlēsieties izsludināt iepirkumus, lai saņemtu pakalpojumus Eiropas Savienības fondu apmaksātam projektu iepirkumam, tas būs īpaši svarīgi, jo iepirkumam būs jāiziet saistošas pārbaudes un tiks vērtēta atbilstība un kvalitāte.

Gatavojot iepirkuma dokumentāciju, jau laicīgi ir jāpiedomā pie nolikuma prasībām – kādas ir iepirkuma kvalifikācijas prasības pretendentiem un pakalpojumam, tehniskā specifikācija, prasības piegādei, termiņiem un garantijas saistībām. Prasības var būt pamatotas, taču ir jāvērtē to iespaids uz finanšu apjomu un jāizvērtē samērīgums ar faktisko situāciju. Ir jāizvērtē patiesie mērķi, ekspluatācijas vajadzības, neaizmirstot par iespējamām saistītām izmaksām.

Jūsu organizācijai var būt esoši standarti un attiecināms publisko iepirkumu regulējums. Ir būtiska to ievērošana, izstrādājot iepirkuma dokumentāciju.

iepirkumi.lv uzņēmumā ilgstoši strādā speciālisti, kas ikdienā saskaras ar ievērojamu skaitu dažādu iepirkumu procedūru un ir uzkrājuši pieredzi un vadlīnijas, kas nodrošina iepirkuma rezultātu vai tieši otrādi, iestrādātas un novēršamas kļūdas, kas labākajā gadījumā novedīs pie termiņu grozījumiem.

Izstrādājot iepirkumi.lv elektronisko iepirkumu sistēmu, mēs esam ieguldījuši pieredzi sadarbībā ar publisko iepirkumu likuma subjektiem, veidojot veidnes dažādām iepirkuma procedūrām, kas atvieglo kvalitatīvu iepirkuma dokumentācijas izveidi. Protams, tikai jūsu speciālisti ir kompetenti definēt tehniskās prasības un tikai jums ir redzams budžets, termiņu plāns un iepirkuma atrašanās vietai jūsu organizācijas iepirkumu kopuma kopainā, taču mūsu veidnes kā arī algoritmi, kas ļauj identificēt atbilstošu zemāko cenu vai arī izvēlēties saimnieciskā izdevīguma aprēķinu sistēmu, ļaus ietaupīt daudz laika, pareizi strukturējot jūsu iepirkumu.

Mūsu speciālisti arī sniedz klientiem konsultācijas. Priecājamies sadarboties ar ilgstošiem Latvijas iepirkumu profesionāļiem un organizējam seminārus par iepirkumu veidošanu un meistarklases.