Kā izsludināt iepirkumu vai cenu aptauju?

Palīdzība: iepirkuma publicēšana un izsludināšana.

Lai sekmīgi notiktu iepirkumu dokumentācijas sagatavošana un iepirkuma izsludināšana, nepieciešami sekojoši priekšnoteikumi:
 • Reģistrācija iepirkumi.lv e-iepirkumu sistēmā – jūsu organizācijas un lietotāja konts;
 • iepirkumi.lv apstiprina Jūsu reģistrāciju;
 • Nepieciešamās iepirkuma procedūras izvēle, piemēram, cenu aptauja vai tirgus izpēte;

Pēc sekmīgas reģistrācijas un iepirkuma procedūras izvēles, tiešsaistē jāaizpilda iepirkuma procedūras veidlapa.

Iepirkuma procesa sastāvdaļas portālā iepirkumi.lv:
 • iepirkuma dokumentācijas sagatavošana;
 • Publicēšana portālā;
 • Iespējama dalībnieku uzaicināšana;
 • Iespējama iepirkuma informācijas koplietošana, publicēšana savā mājaslapā.
 • Pretendentu jautājumu atbildēšana.

Iepirkuma nolikumā norādītajā termiņā jums tiks iesniegti ieinteresētu iepirkuma dalībnieku piedāvājumi.

Procedūra pretendentu piedāvājumu vērtēšanai:
 • Pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām, piemēram, pieredze vai nodokļu parādu neesamība;
 • Pretendenta piedāvājuma atbilstība jūsu izvirzītajām tehniskajām prasībām;
 • Labākās cenas salīdzinājuma tabula vai saimnieciskā izdevīguma izvērtējuma aprēķins;
 • Finanšu piedāvājumu salīdzināšana;
 • Jūsu lēmums Par paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
 • Iepirkuma protokols – akts.
 • Iepirkuma noslēgšana, pieejamība arhīvā;

Atkarībā no situācijas, iepirkumi.lv sistēma jums ļaus veidot iepirkumus atbilstoši tieši jūsu vajadzībām. Jūsu iepirkums var būt vienkārša procedūra. Vai arī jūsu iepirkums var būt ar iepriekš sagatavotiem kvalifikācijas nosacījumiem un saimnieciskā izdevīguma punktu aprēķinu. Mūsu sistēma jums sniegs nepieciešamās veidlapas, veidojot iepirkumu un izvēloties nepieciešamās sastāvdaļas vairākos viegli saprotamos soļos.

Nepieciešamības gadījumā palīdzēsim Jums sagatavot detalizētu iepirkuma nolikumu vai tehnisko specifikāciju!

Sazināties ar mums:
Tālrunis: +371 6755 2602
E-pasts: info@iepirkumi.lv