Kā darbojas elektroniskais iepirkumu katalogs?

No: jauna iepirkuma veidošana, līdz: paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

E-iepirkumu sistēma iepirkumi.lv nodrošina pilnu iepirkumu vadības ciklu vienotā vidē. Lai uzsāktu darbu iepirkumu sistēmā, jums ir nepieciešams reģistrēt jaunu lietotāju un organizāciju, kuras vārdā tiks veikta iepirkumu izsludināšana.

Veidojot jaunu iepirkumu, pieejama izvēle, vai jūsu iepirkums ir:
  • atklāts, publiski visiem pretendentiem pieejams iepirkums;
  • slēgts iepirkums, tikai uzaicinātiem dalībniekiem;
Izvēlieties jums piemērotu iepirkuma procedūras veidu:
  • vieglākais iepirkuma veids - pasūtījums;
  • informatīvs paziņojums par iepirkumu;
  • tirgus izpēte;
  • cenu aptauja;
  • slēgta cenu aptauja

Iepirkumu dokumentācijas sagatavošana sistēmā ir viegla, jo mūsu sagatavotās veidlapas paredz atbilstošai iepirkumu procedūrai nepieciešamos lauciņus, tādējādi jūs būsiet pārliecināti, ka ir pievienota visa nepieciešamā informācija.

Izsludinot iepirkumu, jānorāda jums nepieciešamie iepirkuma izsludināšanas termiņi – pretendentu pieteikšanās, termiņi, piedāvājuma iesniegšanas termiņš, paredzamie piedāvājumu izskatīšanas un vērtēšanas termiņi.

Izvēloties publisku iepirkumu procedūru, jūsu iepirkums tiks publicēts iepirkumi.lv elektronisko iepirkumu publiskā datubāzē, tajā skaitā vairāk nekā 15000 reģistrēti piegādātāji.

Iepirkumu kataloga datubāze:
  • Sniedz iespēju filtrēt un atrast iepirkumus, pretendentiem abonēt tiem interesantas nozares;
  • Piegādātājam pieteikt dalības interesi un piedāvājumu elektroniski.

Iepirkumu sistēma nodrošina tiešsaistes iespējas komunikācijai – pretendentu jautājumi un atbildes par iepirkuma nolikumu vienuviet.

Pretendentu sagatavotie piedāvājumi sistēmā ir atverami pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.

Iepirkumu sistēmas ietvaros ir pieejama vērtēšanas funkcionalitāte, atzīmējot pretendenta atbilstību jūsu izvirzītajai kvalifikācijai, tehniskām un finanšu prasībām. Izvēloties saimnieciskā izdevīguma kritērijus, sistēma asistēs ar vērtējumu piešķiršanu.

Izvēlieties dalībnieku sadarbībai un paziņojiet lēmumu ar paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūrā.

Noslēgtu iepirkumu arhīvs nodrošina informācijas pieejamību pēc nepieciešamības un jauna iepirkuma uzsākšanas procedūru, izmantojot arhīva iepirkuma informāciju, nolikumu un pat iepriekš apzināto pretendentu uzrunāšanu.

Izmēģiniet izsludināt iepirkumu