Vairāk kā 15 000 reģistrēti piegādātāji visās nozarēs. BEZMAKSAS saņem labākos cenu piedāvājumus.
banner_1
Vairāk kā 15 000 reģistrēti piegādātāji visās nozarēs BEZMAKSAS saņem labākos cenu piedāvājumus.
banner_2

Aktuālie iepirkumi

Iepirkumu jaunumi

Autoceļu padome apstiprināja Valsts reģionālo autoceļu būvniecības plānu līdz 2027. gadam, kas turpmākajos gados paredz mērķtiecīgus ieguldījumus reģionālo autoceļu attīstībā. .. lasīt vairāk
Par periodu no 2021. gada 11. oktobra līdz 31. decembrim tiks sniegts atbalsts kā nomas maksas samazinājums vai atbrīvojums tiem komersantiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nomā VNĪ pārziņā esošo īpašumu. .. lasīt vairāk
Valsts kase Latvijas Republikas vārdā pirmo reizi emitēja valsts ilgtspējīgās eiroobligācijas ar dzēšanas termiņu astoņi gadi, piesaistot finansējumu 600 miljonu eiro apmērā ar ienesīgumu 0,263% un fiksējot kupona likmi 0,250%. .. lasīt vairāk
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu iesniegt projektu Eiropas Savienības (ES) fondu programmā veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidei, lai uzlabotu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ārkārtējās situācijās. Slimnīcai šim mērķim no ES fondu līdzekļiem pieejami vairāk nekā 18,8 miljoni eiro. .. lasīt vairāk
"Sabiedrība par atklātību - Delna" (Delna) ir publicējusi "Pašvaldību atklātības indeksu", kas novērtē Latvijas un Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni tādās jomās kā politika un lēmumu pieņemšanas procesi; organizatoriskā struktūra; finanses un publisko līdzekļu izmantošana; sabiedrības līdzdalības mehānismi; pretkorupcija un ētika; publiskie iepirkumi; pašvaldības uzņēmumu īpašumtiesības un finanses. .. lasīt vairāk
Jaunumu arhīvs. Mūsu mājasieejams iepirkumu nozari plaši aptverošs jaunumu, rakstu, padomu un interviju arhīvs
Lasīt

Nozaru profesionāļiem

Iepirkumu datu bāze
Aktuālā statistika
– Aktīvo iepirkumu skaits: 35.166
– Pasūtītāju skaits: 171.117
– Kopā iepirkumu skaits: 3.254.651
Vairāk
Publiskie iepirkumi
Izpārdošanas
Izsludiniet savu izpārdošanu