Elektronisko Iepirkumu sistēma - pakalpojumi pasūtītājiem

iepirkumi.lv e-iepirkumu sistēma - digitāla iepirkumu platforma, kas nodrošina sistēmas lietotājiem efektīvu un automatizētu iepirkumu procesu pārvaldību gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Iespējas e-iepirkumu sistēmā iepirkumi.lv pasūtītājiem:
 • iepirkumu dokumentācijas sagatavošana;
 • iepirkuma izsludināšana;
 • pretendentu uzaicināšana dalībai;
 • iepirkuma grozījumi, dalībnieku apziņošana;
 • iepirkuma līguma termiņa pagarināšana;
 • pretendentu jautājumi un atbildes par iepirkuma nolikumu;
 • iepirkuma vērtēšana - iepirkuma vērtēšanas kritēriji, dalībnieku punktu un vietu piešķiršana;
 • paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūrā;
 • iepirkuma akts/protokols;
 • Uzkrāta zināšanu bāze ar pretendentiem to atkārtotai uzaicināšanai dalībai iepirkumos;
Iepirkumu izsludināšanas priekšrocības iepirkumu organizatoriem iepirkumi.lv sistēmā:
 • 15000 reģistrētu potenciālu piegādātāju dalībai jūsu iepirkumos;
 • laika un administratīvo resursu ietaupījums;
 • ērta iepirkumu izsludināšana, pārvaldīšana;
 • automatizēts iepirkuma akts, protokola ģenerēšana;
 • Caurspīdīgas, labi izprotamas iepirkumu procedūras un korupcijas risku mazināšana;
 • Centralizēts iepirkuma process vienā vienotā vidē;
 • Pieejas tiesības pilnvaru ietvaros iepirkumu departamenta darbiniekiem;
 • Iepirkumu arhīvs, iepirkumu datu glabāšana un atkalizmantošanas iespējas

iepirkumi.lv e-iepirkumu sistēma ir vienota iepirkumu vadības platforma, kas nodrošina pilnu iepirkuma ciklu Jūsu organizācijas iepirkumu departamenta vajadzībām!