Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 194 jautājumi. Attēloti 1 - 10
Vai veicot cenu aptauju pakalpojumam vienlaikus var izmantot dažādus informācijas iegūšanas veidus, proti, iegūt informāciju no mājas lapas piegādātājiem, kuriem tādas ir, bet no piegādātāja, kuram mājas lapas nav, nosūtot uzaicinājumu rakstiski?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja pēc piegādātāju apspriedes būtiski mainās specifikācija vai nolikuma prasības, vai iepirkumu varēs nepārtraukt, ja būs tikai viens piedāvājums?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai Pasūtītājam, nolikumā iekļaujot prasību, iesniegt nodokļu samaksas apliecinājumu/ pierādījumus par nodokļu deklarācijas iesniegšanu VID ir pieļaujama, vai tā būtu nesamērīga prasība attiecībā pret pretendentu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Cik ilgi darbinieks var atrasties atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.
Ja iestādē ir četras nodaļas un visas tiek likvidētas - visu speciālistu pakļautība tiek noteikta direktoram, vai tā ir reorganizācija?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.
Vai zemsliekšņa projektēšanas iepirkumos piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai drīkst izmantot tikai cenu? Vai tomēr obligāti jāpiemēro kāds cits izvērtēšanas kritērijs?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kāds ir minimālais termiņš galīgā piedāvājuma iesniegšanai konkursa procedūrai ar sarunām/ konkursa dialogam otrajam posmam (kad tiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule iesniegt galīgo piedāvājumu)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Cik ilgi darbinieks var atrasties atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.
Kā rīkoties gadījumā, kad nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai varētu izstrādāt kvalitatīvu nolikumu ar tehnisko specifikāciju, piem.video novērošanas sistēma? Lai varētu izstrādāt tehnisko specifikāciju ir nepieciešams speciālas zināšanas. Ko pieļauj Tirgus izpēte? Vai pieļaujamas iepriekš sarunas?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kādi ir finansiālie argumenti zaļo iepirkumu jomā, lai var pamatot to nepieciešamību, izvēloties zaļo iepirkumu?
Atbild Inese Pelša
VARAM Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākais eksperts.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!