Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 117 jautājumi. Attēloti 1 - 10
Vai pasūtītājs varētu iepirkumā pievienot anketu, kuru jāizpilda pretendentam, norādot, vai uz to attiecināmas sankcijas?
Kur pārbauda sankcijas? 
Kur pārbauda Eiropas noteiktās sankcijas, kas spēkā no 9. aprīļa?
Kas jāņem vērā, ja nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma līgumā?
Kā noteikt, vai piedāvājums nav “nepamatoti dārgs”?
Cik ilgā laikā pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pasūtītājam jānoslēdz iepirkuma līgums? 
Ja līgumā ir atsauce par nepārvaramu varu, vai pandēmija divu gadu garumā var būt par pamatu, lai pagarinātu mācību izpildes līgumus?
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Vai iepirkuma ”daļa” ir tas pats kas ”lote”?
Kā noformulēt cenu indeksāciju līgumā? 
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Pēc kāda cenas kritērija jāvērtē piedāvājumi, vai pēc cenas bez PVN var vērtēt piedāvājumā iesniegto cenu ar PVN?
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!