Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 86 jautājumi. Attēloti 21 - 30
Vai mainoties darba vietas adresei ir jāslēdz vienošanās ar visiem darbiniekiem atsevišķi, vai pietiek ar rīkojumu? Vai darbiniekam ir tiesības atteikties parakstīt šo vienošanos?
Lektors Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja
Ja darbinieks veic darbu no mājām, vai ir iespējams norādīt, ka divas dienas tiek pavadītas ofisā, un pārējās no mājām?
Lektors Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja
Vai pieņemot darbā, darba devējs var pieprasīt COVID vakcinēšanās sertifikātu?
Lektors Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja
Ja darbiniekam no iepriekšējās darbavietas nav apliecinājums par izietu OVP (Obligātā Veselības Pārbaude), vai var strādāt, kamēr tās nav?
Lektors Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja
Cik reizes var pagarināt darba līgumu, kurš noslēgts uz noteiktu laiku?
Lektors Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja
Ar kuru arodbiedrību ir jāsaskaņo uzteikums, ja ir biedrs vairākās?
Lektors Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja
Ar roku parakstāmā līgumā preambulā un līguma rekvizītu zonā norāda personas vārdu un uzvārdu, kas paraksta līgumu. Kā ir ar elektroniski parakstāmiem līgumiem koplietošanas vidē, kad nav personalizēta līguma elektroniska parakstīšana, tos nenorāda?
Lektors Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.
Koplietošanai e-parakstā personalizētajai vai nepersonalizētajai izmantošanai ir iespēja vairākiem parakstītājiem noteikt parakstīšanas secību?
Lektors Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.
Kāpēc elektroniskais paraksts vienmēr jāpārbauda? Dēļ juridiskā spēka? Parakstītājus un laika zīmogus redz. Vai dokuments varētu būt nekorekts?
Lektors Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.
Vai, ja prasīsim visus dokumentus e-parakstīt, vai tā nebūs konkurenci ierobežojoša prasība attiecībā uz ārvalstu rezidentiem? Kāda ir Jūsu pieredze ar ārvalstnieku e-parakstiem?
Lektors Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!