Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 192 jautājumi. Attēloti 21 - 30
Vai eksperts var būt pašvaldības darbinieks, kurš bijis iesaistīts darba uzdevuma sagatavošanā, proti, sniegt komentāru vai tehniskais piedāvājums ir atbilstošs prasītājam?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai piešķirot līguma slēgšanas tiesības vispārīgās vienošanās ietvaros ir jāveic obligāta izslēgšanas iemeslu pārbaude vai šāda pārbaude jāveic tikai tad, ja vispārīgās vienošanās nosacījumi tādu pārbaudi paredz?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.
Ja pēc piegādātāju apspriedes būtiski mainās specifikācija vai nolikuma prasības, vai iepirkumu varēs nepārtraukt, ja būs tikai viens piedāvājums?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Daļās sadalītam iepirkumam var rasties situācija, ka ir atsevišķas daļas ar tikai vienu pieteikumu arī tad, ja iepirkumam kopumā iesniegti vairāki piedāvājumi. Vai attiecībā uz šīm daļām drīkst piešķirt līguma slēgšanas tiesības (PIL 41.panta 12.daļas sakarā)?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kāds ir Jūsu viedoklis kopumā par standartizāciju (par, pret)?
Atbild Anda Kursiša
Latvijas Arhitektu savienības Valdes locekle, sertificēta arhitekte un eksperte.
Vai veidojot komisiju, PVS sistēmā jāpārbauda sodāmība arī komisijas sekretāram? PIL 24.pants noteic, ka komisijā iekļauj personas, kurām nav piemērots administratīvais sods, tādēļ jautājums, vai ar “personas” jāsaprot arī komisijas sekretārs?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Publisko iepirkumu likuma 25.panta 6.daļa saka: “Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu [..]”. Ja iepirkuma komisijas priekšsēdētājs ir prombūtnē, vai 1) komisijas darbu ir tiesīgs vadīt iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks? 2) komisija bez komisijas priekšsēdētāja (un/vai komisijas priekšsēdētāja vietnieka) ir tiesīga pieņemt lēmumu?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai Latvijā nevajadzētu pavairot arhitektu un citu sertifikātu izdevēju institūciju skaitu? 
Atbild Anda Kursiša
Latvijas Arhitektu savienības Valdes locekle, sertificēta arhitekte un eksperte.
Ja atklāts konkurss nav sadalīts daļās, bet ir tikai viens piedāvājums, vai to nepieciešams pārtraukt?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai EIS ir pieejams kāds projektēšanas iepirkumus, kas būtu izmantojams kā labās prakses piemērs - paraugs? Lūdzu minēt pasūtītāju un iepirkuma priekšmetu.
Atbild Anda Kursiša
Latvijas Arhitektu savienības Valdes locekle, sertificēta arhitekte un eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!