Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 159 jautājumi. Attēloti 21 - 30
Kura norma īsti no administratīvās atbildības aspekta “kontrolē” līguma faktiskās izpildes pusi (cik tā atbilst vai neatbilst iepirkuma dokumentācijā un noslēgtajā iepirkuma līgumā izvirzītajām prasībām un nosacījumiem, piemēram, iepirkums bija par vienu, bet reāli iepirks kaut kas cits un tas neizriet arī no līguma grozījumiem)?
Atbild Dace Vosele
Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktore.
No audita viedokļa - ja projektā ir iepirktas kafijas pauzes, kā es kā uzraugs varu pārbaudīt vai ir ievērots zaļais iepirkums?
Atbild Inese Pelša
VARAM Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākais eksperts.
Iepirkums bija plānots pēc CPV koda - pasākuma organizēšanas pakalpojumi - 40 000 EUR. Izpētes rezultātā secināja, ka ir nepieciešams iepirkt papildpakalpojumus 30 000 EUR - ceļojumu aģentūru pakalpojumi, kas ir PIL 5.panta izņēmums. Vai pareizi būtu piemērot PIL 10.pantu, ar kopējo līgumcenu 70 000 EUR, norādot abus CPV kodus? Nemot vērā, ka ir viens izpildītājs.
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kad stāsies spēkā jaunie grozījumi MK noteikumiem Nr.353 (Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība)?
Atbild Inese Pelša
VARAM Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte.
Kā var "pierādīt", ka ir nepamatoti lēts piedāvājums - īpaši IT iepirkumos?
Atbild Mārtiņš Zvīgulis
Web Multishop Company direktors
Par iepirkuma priekšmeta definēšanu - vai ir regulējums, rekomendācijas preces garantijas termiņa norādīšanai? Interesē kā zemsliekšņa iepirkumiem, tā Publisko iepirkumu likumā paredzētajiem iepirkumiem.
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Lai iesniegtu sūdzību, par iepirkumu procedūru jāiemaksā depozīts 0.5% apmērā no paredzamās (nevis piedāvātās) līgumcenas. Ja sūdzību IUB izskatīšanas komisija atzīst par pamatotu, depozīts tiek atmaksāts. Tomēr, daudzos gadījumos tas var atturēt no iesnieguma iesniegšanas un tādējādi veicināt nekvalitatīvu izvērtēšanu. Vai nebūtu līgumos, kur plānotā summa ir līdz 140 tūkstoši eiro, noteikt konkrētu summu (šobrīd tā būtu 700 eiro), piemēram, 100 līdz 300 eiro?
Kā tiek organizēta apspriede (kā tiek izziņota, vai ir izstrādāts kāds dokuments no pasūtītāja puses, ko apspriest, un ko predententi sniedz pēc apspriedes)? 
Atbild Mārtiņš Briedis
Rīgas Tehniskā universitātes iepirkumu nodaļas vadītājs
Ja nolikumā ir noteikts piedāvājuma nodrošinājuma termiņš - 4 mēneši. Vai drīkst pēc tam to pagarināt līdz 6 mēnešiem? 
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ko darīt, ja cenu aptaujā uzvar viens un tas pats pretendents? Vai tas ir pārkāpums?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!