Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 86 jautājumi. Attēloti 61 - 70
Ja es kā Pretendents piesaistu apakšuzņēmēju konkrētam darbam un balstos uz viņa speciālistu darba izpildē, vai skaitās, ka viņš ir kā apakšuzņēmējs un arī kā persona, uz kura iespējām es balstos?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Pieprasot informāciju par profesionālām spējām, vai var izvirzīt prasību par minimālu nostrādāto periodu?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Ja iepriekšējie 5 gadi ir 2016.-2020.g. un 2021.g. līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, vai atbilstoša būs pieredze, kur līguma izpilde ir uzsākta 2015.gadā un pabeigta 2016.gadā?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
No kura brīža skaita termiņa sākumu, prasot pieredzi par 3 gadiem, t.i., 3 gadu pieredze pirms iepirkuma izsludināšanas vai piedāvājuma iesniegšanas?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Ja pasūtītājs nav drošs par to, vai iepriekšējais pārskata gads ir noslēgts un gada pārskats pieejams, vai pasūtītājs var noteikt, ka iepriekšējo trīs gadu periods neietver pēdējo pārskata gadu? Vai tomēr pasūtītājs atstāj rīcības brīvību un piemēram, viens pretendents var iesniegt informāciju par 2020. gadu kā pēdējo pārskata gadu, cits atkal par 2019?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
 Vai nolikumā var paredzēt, ka gadījumā, ja ārvalstu pretendenta pēdējie 3 finanšu pārskata gadi atšķirās no nolikumā norādītajiem, pretendents finanšu apgrozījumu apliecina par savā valstī noteiktajiem finanšu pārskata gadiem?
Lektors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Ja būvuzraudzības līguma paredzamā cena ir 9000 eur, bet pasūtītājs gada ietvaros ir veiktas jau vairākas procedūras, kuru kopsumma ir virs Eiropas sliekšņa. Vai organizējot iepirkumu par 9000 eur tiešām ir jāveic lielais ES iepirkums?
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai iekārtas ražotāja apliecinājums ir pietiekams dokuments, lai objektīvi varētu pārliecināties par iekārtas atbilstību noteiktām tehniskās specifikācijas prasībām?
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Pašvaldība gada laikā izsludina 5 būvdarbu uzraudzības iepirkumus. Vai tiešām visu līgumu summas būtu jāskaita kopā un jāsludina atklāts konkurss (5x). Atšķirās līguma izpildes laiki.
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
PTAC savā mājas lapā raksta, ka elektroprecēm ir nepieciešama CE zīme. Vai pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīts prasību, ka pretendenta piedāvātajām elektroprecēm obligāti jābūt CE zīmei?
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!