Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 265 jautājumi. Attēloti 61 - 70
Daļās sadalītam iepirkumam var rasties situācija, ka ir atsevišķas daļas ar tikai vienu pieteikumu arī tad, ja iepirkumam kopumā iesniegti vairāki piedāvājumi. Vai attiecībā uz šīm daļām drīkst piešķirt līguma slēgšanas tiesības (PIL 41.panta 12.daļas sakarā)?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja veikta cenu aptauja un nosūtīti uzaicinājumi trīs pretendentiem, bet saņemta atbilde no viena, vai jāatkārto cenu aptauja un obligāti jābūt salīdzinājumam no trīs pretendentiem?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
No audita viedokļa - ja projektā ir iepirktas kafijas pauzes, kā es kā uzraugs varu pārbaudīt vai ir ievērots zaļais iepirkums?
Atbild Inese Pelša
Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Ja pēc piegādātāju apspriedes būtiski mainās specifikācija vai nolikuma prasības, vai iepirkumu varēs nepārtraukt, ja būs tikai viens piedāvājums?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Grāmatvedības izdevumu atskaites kontekstā - cik e-aviobiļetes un iekāpšanas kartes ir būtiskas no ārējo normatīvo aktu prasību viedokļa, ja darbiniekam ir pienākums vienlaicīgi ar izdevumu atskaiti iesniegt arī komandējuma lietderības atskaiti?
Atbild Laila Kelmere
Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos.
Bieži līguma projektos paredzēti nesamērīgi noteikumi piegādātājam, piemēram, par līguma izbeigšanas gadījumiem. Kāda ir tā robeža, cik lielā mērā IUB var vērtēt?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja līgumā norādīts, ka pasūtītājs var piemērot līgumsodu - to var arī nepiemērot, vai tas tomēr jādara obligāti?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja komersants ir bijis patentmaksas maksātājs un LR normatīvie akti paredz šo juridisko formu izbeigt, vai var veikt grozījumus, kur patentmaksas maksātājs tiek nomainīts ar SIA, kuru paralēli ir izveidojis šis patentmaksas maksātājs?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai mainoties darba vietas adresei ir jāslēdz vienošanās ar visiem darbiniekiem atsevišķi, vai pietiek ar rīkojumu? Vai darbiniekam ir tiesības atteikties parakstīt šo vienošanos?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.
Vai veicot tirgus izpēti būvdarbiem nepieciešams norādīt deatalizētu specifikāciju ar veicamajiem/ plānotajiem darbiem, vai pietiek ar vispārīgu aprakstu?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!