Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 174 jautājumi. Attēloti 61 - 70
Cik ilgā laikā pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pasūtītājam jānoslēdz iepirkuma līgums? 
Kā noteikt, vai piedāvājums nav “nepamatoti dārgs”?
Vai iepirkuma ”daļa” ir tas pats kas ”lote”?
Ja līgumā ir atsauce par nepārvaramu varu, vai pandēmija divu gadu garumā var būt par pamatu, lai pagarinātu mācību izpildes līgumus?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kā noformulēt cenu indeksāciju līgumā? 
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Pēc kāda cenas kritērija jāvērtē piedāvājumi, vai pēc cenas bez PVN var vērtēt piedāvājumā iesniegto cenu ar PVN?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai zemsliekšņa iepirkumos noslēgtajos līgumos grozījumus var veikt jau slēdzot līgumu?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja komersants ir bijis patentmaksas maksātājs un LR normatīvie akti paredz šo juridisko formu izbeigt, vai var veikt grozījumus, kur patentmaksas maksātājs tiek nomainīts ar SIA, kuru paralēli ir izveidojis šis patentmaksas maksātājs?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, vai ir tiesības pieņemt jaunu lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu?
Ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena, vai var vērtēt tikai to pretendentu, kas piedāvājis zemāko cenu?

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!