Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 192 jautājumi. Attēloti 11 - 20
Vai eksperts var būt pašvaldības darbinieks, kurš bijis iesaistīts darba uzdevuma sagatavošanā, proti, sniegt komentāru vai tehniskais piedāvājums ir atbilstošs prasītājam?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai piegādes un sezonālu pārtikas produktu prasības ir jāpiemēro uz visiem produktiem, kas iekļauti iepirkumā?
Atbild Inese Pelša
VARAM Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte.
Izsludinot publisko iepirkumu vai iepriekšējo apspriedi, vai ir pieļaujama iespējamo kandidātu informēšana/ uzaicinājumu nosūtīšana piedalīties iepirkumā?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai uzaicinājuma rezultāti būtu jāsūta visiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem vai tikai tiem, kas iesniedza piedāvājumu uzaicinājuma rezultātā?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.
Ja jāveic iepirkums mērniecības darbiem, piemēram, robežu plānu izgatavošanai - to var veikt jebkuri mērnieki, kuriem ir attiecīgi sertifikāti. Kā var ierobežot mērniecības darbu iepirkumu, lai vispārīgā vienošanās nav jāslēdz ar piemēram 100 mērniekiem?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.
Ja Pasūtītājs izbeidz vienpusēji līgumu ar Izpildītāju, jo Izpildītājs nav nodrošinājis atbilstošu līguma saistību izpildi, vai Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru iepirkumam, atsaucoties uz neparedzamiem apstākļiem un steidzamību?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kur pretendents var redzēt, ka komersants ir vai nav iesniedzis nodokļu deklarāciju?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai vispāgās vienošanās ietvaros būtu jāziņo tās dalībniekiem par finanšu piedāvājumu apkopojumu uzaicinājuma rezultātā?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.
Vai nepieciešama pasūtītāja papildu rīcība, ja EIS izziņā par patiesā labuma guvēju (fiziska persona) attiecībā uz VID administrētajiem nodokļiem tiek norādīts – “Persona nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs”?
Kā pasūtītājam nodrošināt piedāvājumu saņemšanu vispārīgās vienošanās ietvaros, lai nodrošinātu, ka tie netiek atvērti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!