Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 269 jautājumi. Attēloti 11 - 20
Vai iespējams jautāt pierādīt Pasūtītāja izveidotās iepirkumu komisijas kompetenci?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.
Vai līguma izpildes laikā drīkst paredzēt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja Pasūtītājs izbeidz vienpusēji līgumu ar Izpildītāju, jo Izpildītājs nav nodrošinājis atbilstošu līguma saistību izpildi, vai Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru iepirkumam, atsaucoties uz neparedzamiem apstākļiem un steidzamību?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Cik ātri Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā tiek ielikti izskatīšanas komisijas lēmumi pēc iesniegumu izskatīšanas sēdēm?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai zemsliekšņu iepirkumiem ir noteikts minimālais laika periods, reižu skaits (jeb vai ir noteikumi, kas ierobežo pasūtītāju izvēlēties vienu un to pašu piegādātāju daudzu gadu garumā, izmantojot zemsliekšņu iepirkumu nosacījumus)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Iepirkumu sadalot daļās procedūra pēc naudas sliekšņa ir jāizvēlās pēc iepirkuma kopsummas?
Atbild Una Skrastiņa
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes vadītāja.
Ja darbinieku aizvieto, vai ir jāparaksta kāds dokuments, kas apliecina aizvietošanu?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.
Kā noteikt/mērīt pārtikas produktu piegādes attālumu no pārtikas produktu izcelsmes (tikai audzēšanas/ražošanas) vietas līdz pasūtītāja norādītajai vietai/piegādes adresei ne vairāk kā 250 km ietvaros)? 
Atbild Inese Pelša
Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Vai piegādes un sezonālu pārtikas produktu prasības ir jāpiemēro uz visiem produktiem, kas iekļauti iepirkumā?
Atbild Inese Pelša
Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Kādi ir finansiālie argumenti zaļo iepirkumu jomā, lai var pamatot to nepieciešamību, izvēloties zaļo iepirkumu?
Atbild Inese Pelša
“Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas” valdes priekšsēdētāja.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!