Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 123 jautājumi. Attēloti 11 - 20
Cik ilgā laikā pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pasūtītājam jānoslēdz iepirkuma līgums? 
Ja līgumā ir atsauce par nepārvaramu varu, vai pandēmija divu gadu garumā var būt par pamatu, lai pagarinātu mācību izpildes līgumus?
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Vai iepirkuma ”daļa” ir tas pats kas ”lote”?
Ja komersants ir bijis patentmaksas maksātājs un LR normatīvie akti paredz šo juridisko formu izbeigt, vai var veikt grozījumus, kur patentmaksas maksātājs tiek nomainīts ar SIA, kuru paralēli ir izveidojis šis patentmaksas maksātājs?
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Kā noformulēt cenu indeksāciju līgumā? 
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Vai zemsliekšņa iepirkumos noslēgtajos līgumos grozījumus var veikt jau slēdzot līgumu?
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Pēc kāda cenas kritērija jāvērtē piedāvājumi, vai pēc cenas bez PVN var vērtēt piedāvājumā iesniegto cenu ar PVN?
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, vai ir tiesības pieņemt jaunu lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu?
Ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena, vai var vērtēt tikai to pretendentu, kas piedāvājis zemāko cenu?
Ja Vadlīnijas piemērojamas brīvprātīgi, tad kurš Publisko elektronisko iepirkumu noteikumu punkts nosaka obligātu pienākumu zemsliekšņa iepirkumus publicēt eis.gov.lv?
Autors Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!