Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 159 jautājumi. Attēloti 11 - 20
Vai par piegādātāju apspriedi jāpublicē arī Elektronisko iepirkumu sistēmā - pasūtītāja pircēja profilā?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai tirgus izpētes un cenu aptaujas veicējam ir jābūt valsts amatpersonas statusam?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja cenu aptaujā/ tirgus izpētē piesakās viens kandidāts, vai tā ir jāpārtrauc?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kā pasūtītājam nodrošināties pret to, lai saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs, tāds kā piemēram, būvdarbu risku vadība, būvdarbu organizēšana, vides trokšņi u.tml. nebūtu izvēlētā pretendenta tikai deklaratīvs apgalvojums piedāvājumā, bet līguma izpildes laikā neizpildās. Līgumsods? Līguma izpildes nodrošinājuma ieturēšana? Citi?
Atbild Gints Miķelsons
Latvijas Ilgtspējīgās būvniecības padomes vadītājs
Kas pārvērtē iepirkumu komisiju?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai drīkst TI, vai CA aicināt piedalīties ES dalībvalsts komersantu? Piemēram, Lietuvas, Polijas u.c (valodas barjera)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Par būvniecības iepirkumu - ja nolikumā noteikts, ka pretendentam ir obligāti jāpiedalās objekta apskatē, bet kāds to nav izdarījis, vai tas nozīmē, ka šāda pretendenta piedāvājums tiek noraidīts?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.
Ir prasība par finanšu apgrozījumu, ir iesniegts EVIPD, kurā norādīts, ka atbilst visām kvalifikācijas prasībām, bet nav norādīts finanšu apgrozījums. Vai drīkst lūgt iesniegt dokumentus?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kādām iestādēm var ziņot, ja līguma izpildes laikā netiek ievērotas zaļā iepirkuma prasības? 
Atbild Inese Pelša
VARAM Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākais eksperts.
Nepamatoti lēts piedāvājums - kā pārliecināties, ja pretendenta piedāvātais personāls nav viņa darbinieki ar kuriem slēgts darba līgums, bet cita veida līgums?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!