Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 269 jautājumi. Attēloti 31 - 40
Kā rīkoties gadījumā, kad nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai varētu izstrādāt kvalitatīvu nolikumu ar tehnisko specifikāciju? Ko pieļauj Tirgus izpēte? Vai pieļaujamas iepriekš sarunas?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai el-aviobiļetes un iekāpšanas kartes ir būtiskas no ārējo normatīvo aktu prasību viedokļa, ja darbiniekam ir pienākums vienlaicīgi ar izdevumu atskaiti iesniegt arī komandējuma lietderības atskaiti?
Atbild Laila Kelmere
Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos.
Ja Pasūtītājs izbeidz vienpusēji līgumu ar Izpildītāju, jo Izpildītājs nav nodrošinājis atbilstošu līguma saistību izpildi, vai Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru iepirkumam, atsaucoties uz neparedzamiem apstākļiem un steidzamību?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai ar autortiesībām aizsargātu darbu, kurš iegūts likumīgi, drīkst nokopēt un vienā eksemplārā iedot ģimenes loceklim?
Atbild Ilona Pētersone
Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja.
Kāds ir minimālais termiņš galīgā piedāvājuma iesniegšanai konkursa procedūrai ar sarunām / konkursa dialogam otrajam posmam (kad tiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule iesniegt galīgo piedāvājumu)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kur var vairāk uzzināt par finansiāliem argumentiem zaļo iepirkumu jomā, lai var pamatot to nepieciešamību, izvēloties zaļo iepirkumu?
Atbild Inese Pelša
“Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas” valdes priekšsēdētāja.
Kā taisnīgi būtu nosakamā atlīdzība attiecībā uz arhitektūras skicēm - privātmājas, tirdzniecības centrs, birojs, muzejs?
Atbild Ilona Pētersone
Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja.
Iepirkumu sadalot daļās procedūra pēc naudas sliekšņa ir jāizvēlās pēc iepirkuma kopsummas?
Atbild Una Skrastiņa
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes vadītāja.
Ja nolikumā ir noteikts piedāvājuma nodrošinājuma termiņš - 4 mēneši. Vai drīkst pēc tam to pagarināt līdz 6 mēnešiem? 
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Par būvniecības iepirkumu - ja nolikumā noteikts, ka pretendentam ir obligāti jāpiedalās objekta apskatē, bet kāds to nav izdarījis, vai tas nozīmē, ka šāda pretendenta piedāvājums tiek noraidīts?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!