Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 174 jautājumi. Attēloti 31 - 40
Vai drīkst TI, vai CA aicināt piedalīties ES dalībvalsts komersantu? Piemēram, Lietuvas, Polijas u.c (valodas barjera)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Par būvniecības iepirkumu - ja nolikumā noteikts, ka pretendentam ir obligāti jāpiedalās objekta apskatē, bet kāds to nav izdarījis, vai tas nozīmē, ka šāda pretendenta piedāvājums tiek noraidīts?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.
Ir prasība par finanšu apgrozījumu, ir iesniegts EVIPD, kurā norādīts, ka atbilst visām kvalifikācijas prasībām, bet nav norādīts finanšu apgrozījums. Vai drīkst lūgt iesniegt dokumentus?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kādām iestādēm var ziņot, ja līguma izpildes laikā netiek ievērotas zaļā iepirkuma prasības? 
Atbild Inese Pelša
VARAM Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākais eksperts.
Nepamatoti lēts piedāvājums - kā pārliecināties, ja pretendenta piedāvātais personāls nav viņa darbinieki ar kuriem slēgts darba līgums, bet cita veida līgums?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kura norma īsti no administratīvās atbildības aspekta “kontrolē” līguma faktiskās izpildes pusi (cik tā atbilst vai neatbilst iepirkuma dokumentācijā un noslēgtajā iepirkuma līgumā izvirzītajām prasībām un nosacījumiem, piemēram, iepirkums bija par vienu, bet reāli iepirks kaut kas cits un tas neizriet arī no līguma grozījumiem)?
Atbild Dace Vosele
Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktore.
No audita viedokļa - ja projektā ir iepirktas kafijas pauzes, kā es kā uzraugs varu pārbaudīt vai ir ievērots zaļais iepirkums?
Atbild Inese Pelša
VARAM Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākais eksperts.
Iepirkums bija plānots pēc CPV koda - pasākuma organizēšanas pakalpojumi - 40 000 EUR. Izpētes rezultātā secināja, ka ir nepieciešams iepirkt papildpakalpojumus 30 000 EUR - ceļojumu aģentūru pakalpojumi, kas ir PIL 5.panta izņēmums. Vai pareizi būtu piemērot PIL 10.pantu, ar kopējo līgumcenu 70 000 EUR, norādot abus CPV kodus? Nemot vērā, ka ir viens izpildītājs.
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kad stāsies spēkā jaunie grozījumi MK noteikumiem Nr.353 (Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība)?
Atbild Inese Pelša
VARAM Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte.
Kā var "pierādīt", ka ir nepamatoti lēts piedāvājums - īpaši IT iepirkumos?
Atbild Mārtiņš Zvīgulis
Web Multishop Company direktors

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!