Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 111 jautājumi. Attēloti 31 - 40
Vai caur PIL 61.(5) 2.p. ir tiesības pielīgt papildu darbus, kas nav nepieciešami sākotnējā līguma izpildei, bet nemaina sākotnējo iepirkuma līguma mērķi? 
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Ja līgums neparedz sadārdzinājumu, vai ir tiesības palielināt līguma cenu kā nebūtiskus grozījumus līdz 15% (PIL 61. panta (5) daļa)?
Autors Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Par termiņu iepirkuma dokumentācijā - vai var norādīt nevis konkrētu datumu, bet tikai vēlamo saņemšanas datumu? Vai pēc tam līguma dokumentācijā tas var atšķirties no "vēlamā", kas ir norādīts iepirkuma dokumentācijā?
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Kā ir situācijās, ja Zaļā publiskā iepirkuma izpildē, kura pozīcija ir minēta vispārīgajā vienošanās un līguma apraksta pozīcijā, nav iespējams nodrošināt nepieciešamos procentus to izpildei?
Autors Ilva Dreimane
SIA “Jūrmalas slimnīca” iepirkumu vadītāja, Mg.soc.
Kā norakstīt hibrīdauto elektrības un degvielas patēriņam, un vai ir kādi Ministru Kabineta noteikumi, kur tas aprakstīts?
Autors Laila Kelmere
Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos ar plašu praktisko pieredzi.
Kādēļ piedāvājumu atvēršanas sēdē ir jānodrošina iepirkumu komisijas kvorums? Atvēršanas sēde notiek EIS un sēdē netiek pieņemti lēmumi.
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Tiek veikts pārtikas iepirkums deviņām iestādēm, apvienojot vienā konkursā. Vai ir pieredze ar piedāvājuma nodrošinājumu, ja Pretendents neuzvar visās daļās, kurās ir pieteicies?
Autors Ilva Dreimane
SIA “Jūrmalas slimnīca” iepirkumu vadītāja, Mg.soc.
Ja bērna kopšanas atvaļinājumu (uz pusotru gadu) ņem reizē gan māte, gan tēvs - vai abi saņems pabalstu?
Autors Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja
Vai pirmsdzemdību atvaļinājuma gadījumā darbiniekam par to ir jāinformē darba devējs ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš?
Autors Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja
Cik ilgi darbinieks var atrasties atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas? 
Autors Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!