Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 271 jautājumi. Attēloti 71 - 80
Vai iespējams jautāt pierādīt Pasūtītāja izveidotās iepirkumu komisijas kompetenci?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.
Daļās sadalītam iepirkumam var rasties situācija, ka ir atsevišķas daļas ar tikai vienu pieteikumu arī tad, ja iepirkumam kopumā iesniegti vairāki piedāvājumi. Vai attiecībā uz šīm daļām drīkst piešķirt līguma slēgšanas tiesības (PIL 41.panta 12.daļas sakarā)?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Iepirkums bija plānots pēc CPV koda - pasākuma organizēšanas pakalpojumi - 40 000 EUR. Izpētes rezultātā secināja, ka ir nepieciešams iepirkt papildpakalpojumus 30 000 EUR - ceļojumu aģentūru pakalpojumi, kas ir PIL 5.panta izņēmums. Vai pareizi būtu piemērot PIL 10.pantu, ar kopējo līgumcenu 70 000 EUR, norādot abus CPV kodus? Nemot vērā, ka ir viens izpildītājs.
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai jānosaka vispārīgās vienošanās iespējamais dalībnieku skaits, ja pirms tam no tirgus izpētes ir skaidrs, ka ir tikai daži atbilstoši tirgus dalībnieki? 
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.
Vai sagatavojot apspriedi ir jānosūta uzaicinājums piedalīties apspriedē komersantus, vai attiecīgās jomas asociāciju?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai Pasūtītājam ir pienākums pievienot līgumprojektu izsludinot tirgus izpēti vai apspriedi pirms iepirkuma sludināšanas?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.
Ja piegādātājs ir vienpusēji lauzis līgumu, bet pasūtītājs nepiekrīt izbeigšanas pamatojumam, vai šāds gadījums var tikt ierakstīts līgumu reģistrā?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.
Vai veicot cenu aptauju pakalpojumam vienlaikus var izmantot dažādus informācijas iegūšanas veidus, proti, iegūt informāciju no mājas lapas piegādātājiem, kuriem tādas ir, bet no piegādātāja, kuram mājas lapas nav, nosūtot uzaicinājumu rakstiski?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja pēc piegādātāju apspriedes būtiski mainās specifikācija vai nolikuma prasības, vai iepirkumu varēs nepārtraukt, ja būs tikai viens piedāvājums?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai Pasūtītājam, nolikumā iekļaujot prasību, iesniegt nodokļu samaksas apliecinājumu/ pierādījumus par nodokļu deklarācijas iesniegšanu VID ir pieļaujama, vai tā būtu nesamērīga prasība attiecībā pret pretendentu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!