Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 111 jautājumi. Attēloti 71 - 80
Ja ir ražotāja apliecinājums par konkrētu parametru atbilstību, kas nav iekļauti iesniegtajā preces dokumentācijā, vai piedāvājums uzskatāms par atbilstošu? Vai ar ražotāja apliecinājumu iespējams aizvietot tehnisko dokumentāciju?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Vai atklātā konkursā par ceļu būvdarbu līgumu drīkst nolikumā iekļaut prasību sagatavot darbu veikšanas aprakstu, ņemot vērā, ka darbi jebkurā gadījumā jāveic atbilstoši Ceļu specifikācijām un projektam, pirms būvdarbu uzsākšanas būvnieks jebkurā gadījumā gatavos darba veikšanas projektu, kā arī par spēju izpildīt līgumu, manuprāt, norāda izpildītās kvalifikācijas prasības?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Vai sūdzību par mazā iepirkuma nolikuma prasībām tiesā vai varbūt IUB var iesniegt ieinteresētais piegādātājs, kurš viņaprāt, dēļ nolikumā noteiktajām prasībām, nevarēja iesniegt piedāvājumu iepirkumā?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Vai sekretāram ir obligāti jāparaksta apliecinājums par neieinteresētību? Ja nav, vai komisijas priekšsēdētājs var to lūgt darīt?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Kur tieši PIL 9.pantā ir noteikts, ka mazajos iepirkumos ir jāvērtē nepamatoti lēts piedāvājums?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Kā ir ar informācijas precizēšanu, nevis attiecībā uz pretendentu, bet attiecībā uz personālu (būvspeciālistu) pieredzes objektu precizēšanu vai pat papildināšanu?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
 Vērtēšanas kritērijos nevar iekļaut pretendenta pieredzi. Tas izriet no likuma vai IUB tiesu prakses?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Kur tieši ir noteikts, ka jāsniedz skaidrojums par dalīšanu daļās?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Vai pieredzes prasības var izpildīt, arī aritmētiski sasummējot pretendentu un tā piesaistīto personu katra atsevišķo pieredzi, piemēram, ir prasība par trīs objektiem katrs noteiktā vērtībā, pretendentam pašam ir tikai viens šāds objekts un vēl pa vienam katrai iesaistītajai personai?  
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Bieži līguma projektos paredzēti nesamērīgi noteikumi piegādātājam, piemēram, par līguma izbeigšanas gadījumiem. Kāda ir tā robeža, cik lielā mērā IUB var vērtēt?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!