Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 174 jautājumi. Attēloti 51 - 60
ZPI prasībās trešās grupas ēkām sadaļā B20 minēti pasīvie iekštelpu klimata regulēšanas risinājumi (dabīgā ventilācijas nodrošināšana) nav savienojami ar ēkām obligāti paredzamo rekuperācijas sistēmu izbūvi, kuru efektīva funkcionēšana ir iespējama būvei, kurā netiek radīta papildus nekontrolēta gaisa plūsmu apmaiņa, tādejādi izbūvējot pasīvo ventilācijas sistēmu, kuras darbību ietekmē ārējās vides faktori, vēja plūsma, atmosfēras spiediens, temperatūras, nav iespējams veikt mehānisko sistēmu korektu un efektīvu ieregulēšanu, ekspluatāciju, jo abas iepriekš minētās sistēmas nav salāgojamas. Kādi ir Jūsu komentāri par šo prasību?
Atbild Gints Miķelsons
Latvijas Ilgtspējīgās būvniecības padomes vadītājs
Izvirzot noteiktās minimālās pieredzes prasības, piegādātāja pieredzi nevarēs apliecināt, kā arī iepirkumu speciālisti un publisko iepirkumu komisijas locekļi, par prasību izpildi nevarēs pārliecināties. Šāda veida prasības noteikti ierobežo piegādātāja iespējas piedalīties iepirkumā. Piemēram, būvprojekta vadītāja pieredze “B7 Ūdens taupīšanas ietaises”, atbilstību apliecina produktu datu lapas, kurās norādītie ūdens patēriņa parametri un darbības specifikācija atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pirmkārt šādi dati nebūs pieejami piegādātajam, un otrkārt, piegādātājs nevar ietekmēt lietotāja paradumus ūdens patēriņam. Kā Jūs komentētu šo kritēriju?
Atbild Gints Miķelsons
Latvijas Ilgtspējīgās būvniecības padomes vadītājs
Piedaloties tirgus izpētē vai tirgus priekšizpētē (kā piegādātājs), piedāvājumā cenu var norādīt aptuvenu, vai tādu, ar kuru startēs iespējamajā cenu aptaujā vai atklātā konkursā? 
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai veicot tirgus izpēti būvdarbiem nepieciešams norādīt deatalizētu specifikāciju ar veicamajiem / plānotajiem darbiem, vai pietiek ar vispārīgu aprakstu?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
PTAC savā mājalapā raksta, ka elektroprecēm ir nepieciešama CE zīme. Vai pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīts prasību, ka pretendenta piedāvātajām elektroprecēm obligāti jābūt CE zīmei?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Ja veikta cenu aptauja un nosūtīti uzaicinājumi trīs pretendentiem, bet saņemta atbilde no viena, vai jāatkārto cenu aptauja un obligāti jābūt salīdzinājumam no trīs pretendentiem?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kur pārbauda sankcijas? 
Kur pārbauda Eiropas noteiktās sankcijas, kas spēkā no 9. aprīļa?
Vai pasūtītājs varētu iepirkumā pievienot anketu, kuru jāizpilda pretendentam, norādot, vai uz to attiecināmas sankcijas?
Kas jāņem vērā, ja nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma līgumā?

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!