Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 111 jautājumi. Attēloti 51 - 60
Ar roku parakstāmā līgumā preambulā un līguma rekvizītu zonā norāda personas vārdu un uzvārdu, kas paraksta līgumu. Kā ir ar elektroniski parakstāmiem līgumiem koplietošanas vidē, kad nav personalizēta līguma elektroniska parakstīšana, tos nenorāda?
Autors Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.
Koplietošanai e-parakstā personalizētajai vai nepersonalizētajai izmantošanai ir iespēja vairākiem parakstītājiem noteikt parakstīšanas secību?
Autors Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.
Kāpēc elektroniskais paraksts vienmēr jāpārbauda? Dēļ juridiskā spēka? Parakstītājus un laika zīmogus redz. Vai dokuments varētu būt nekorekts?
Autors Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.
Vai, ja prasīsim visus dokumentus e-parakstīt, vai tā nebūs konkurenci ierobežojoša prasība attiecībā uz ārvalstu rezidentiem? Kāda ir Jūsu pieredze ar ārvalstnieku e-parakstiem?
Autors Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.
Kā ir gadījumā, ja dokumentu lietvedīvas pieklājības dēļ, sūtot pārvērš par PDF, bet dokuments pēc savas būtības ir forma, kas saņēmējam būtu jāaizpilda?
Autors Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.
Vai izdrukas no ārējām sistēmām nav jāparaksta, ja pievieno iepirkuma protokolam?
Autors Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.
Slēgtās sistēmas piemērs ir VRAA Elektronisko iepirkumu sistēma, kas pieļauj parakstīšanu ar sistēmas parakstu?
Autors Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.
Darbinieks (2. grupas invalīds, sētnieks) nosūtīts uz OVP, kur arodslimību ārsts pārbaudes kartē norādījis – veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam. Kā rīkoties?
Autors Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja
Cik lielu piemaksu drīkst maksāt valsts un pašvaldību institūciju darbiniekam no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata aizvieto prombūtnē esošu darbinieku, pilda vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus?
Autors Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja
Šī brīža aktualitāte - attālinātais darbs. Ja darbinieks kategoriski nepiekrīt attālinātajam darbam, bet darba vietā viņa nodaļas darba telpa ir "open office", kurā prioritāri uz vietas strādā cits darbinieks, un viņa pienākumi var tikt veikti attālinātā režīmā - vai ir kāds instruments vai piemērs no prakses - kā darba devējs var noteikt attālinātu darba vietu, lai ierobežotu klātienē strādājošo skaitu?
Autors Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!