Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 265 jautājumi. Attēloti 51 - 60
Vai veicot cenu aptauju pakalpojumam vienlaikus var izmantot dažādus informācijas iegūšanas veidus, proti, iegūt informāciju no mājas lapas piegādātājiem, kuriem tādas ir, bet no piegādātāja, kuram mājas lapas nav, nosūtot uzaicinājumu rakstiski?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai piegādātāju apspriedi var rīkot iepirkuma norises ietvaros pēc komisijas izveidošanas un tehniskās specifikācijas aktualizēšanas?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Par būvniecības iepirkumu - ja nolikumā noteikts, ka pretendentam ir obligāti jāpiedalās objekta apskatē, bet kāds to nav izdarījis, vai tas nozīmē, ka šāda pretendenta piedāvājums tiek noraidīts?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.
Nepamatoti lēts piedāvājums - kā pārliecināties, ja pretendenta piedāvātais personāls nav viņa darbinieki ar kuriem slēgts darba līgums, bet cita veida līgums?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kas/kurš pārvērtē iepirkumu komisiju?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kā taisnīgi būtu nosakamā atlīdzība attiecībā uz arhitektūras skicēm - privātmājas, tirdzniecības centrs, birojs, muzejs?
Atbild Ilona Pētersone
Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja.
Vai pareizi, ka autortiesību pārkāpums nav tas pats kas plaģiātisms. Kā izvērtēt, cik jābūt nokopētam, lai būtu viens vai otrs? Vai autortiesību gadījumā jānokopē viss objekts?
Atbild Ilona Pētersone
Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja.
Vai eksperts var būt pašvaldības darbinieks, kurš bijis iesaistīts darba uzdevuma sagatavošanā, proti, sniegt komentāru vai tehniskais piedāvājums ir atbilstošs prasītājam?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai pirms jaunajām prasībām zaļajam publiskajam iepirkumam ir veikta izpēte par to, cik Latvijā vispār saražo bioloģisko pārtiku un kāds ir tās pieprasījums?
Atbild Inese Pelša
Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Vai ar autortiesībām aizsargātu darbu, kurš iegūts likumīgi, drīkst nokopēt un vienā eksemplārā iedot ģimenes loceklim?
Atbild Ilona Pētersone
Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!