Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 111 jautājumi. Attēloti 1 - 10
Kur pārbauda sankcijas? 
Kur pārbauda Eiropas noteiktās sankcijas, kas spēkā no 9. aprīļa?
Vai pasūtītājs varētu iepirkumā pievienot anketu, kuru jāizpilda pretendentam, norādot, vai uz to attiecināmas sankcijas?
Kas jāņem vērā, ja nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma līgumā?
Cik ilgā laikā pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pasūtītājam jānoslēdz iepirkuma līgums? 
Kā noteikt, vai piedāvājums nav “nepamatoti dārgs”?
Vai iepirkuma ”daļa” ir tas pats kas ”lote”?
Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, vai ir tiesības pieņemt jaunu lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu?
Ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena, vai var vērtēt tikai to pretendentu, kas piedāvājis zemāko cenu?
Ja Vadlīnijas piemērojamas brīvprātīgi, tad kurš Publisko elektronisko iepirkumu noteikumu punkts nosaka obligātu pienākumu zemsliekšņa iepirkumus publicēt eis.gov.lv?
Autors Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!