Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 265 jautājumi. Attēloti 1 - 10
Vai pareizi sapratu, ja ir veikta tirgus izpēte, tad apspriedi ar piegādātājiem var neveikt (lai nepārtrauktu konkursu, ja 1 pretendents)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kā rīkoties gadījumā, kad nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai varētu izstrādāt kvalitatīvu nolikumu ar tehnisko specifikāciju? Ko pieļauj Tirgus izpēte? Vai pieļaujamas iepriekš sarunas?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kad pasūtītājam būtu pienākums šaubīties par nepamatoti lētu piedāvājumu? Ja vērojamas pretendentu ievērojamas preču cenu atšķirības, kas neatbilst vidējām tirgus cenām?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kāds ir minimālais termiņš galīgā piedāvājuma iesniegšanai konkursa procedūrai ar sarunām / konkursa dialogam otrajam posmam (kad tiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule iesniegt galīgo piedāvājumu)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai piegādātājam (bioloģiskie produkti) jābūt līgumam tieši ar ražotāju, vai var būt arī starpnieki? Cik starpnieku var būt?
Atbild Inese Pelša
Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Vai "persona, kurai ir izšķirošā ietekme", var būt tikai pretendentiem, kas ir akciju sabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību? 
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja Pasūtītājs izbeidz vienpusēji līgumu ar Izpildītāju, jo Izpildītājs nav nodrošinājis atbilstošu līguma saistību izpildi, vai Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru iepirkumam, atsaucoties uz neparedzamiem apstākļiem un steidzamību?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai piegādes un sezonālu pārtikas produktu prasības ir jāpiemēro uz visiem produktiem, kas iekļauti iepirkumā? 
Atbild Inese Pelša
Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Kā rīkoties, ja pēc Uzņēmumu reģistra datiem konstatējama persona, kurai pretendentā varētu būt izšķirošā ietekme, bet pretendents sniedzis informāciju, ka tādas personas nav? 
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja pēc piegādātāju apspriedes būtiski mainās specifikācija vai nolikuma prasības, vai iepirkumu varēs nepārtraukt, ja būs tikai viens piedāvājums?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!