Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 123 jautājumi. Attēloti 101 - 110
Vai iekārtas ražotāja apliecinājums ir pietiekams dokuments, lai objektīvi varētu pārliecināties par iekārtas atbilstību noteiktām tehniskās specifikācijas prasībām?
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Pašvaldība gada laikā izsludina 5 būvdarbu uzraudzības iepirkumus. Vai tiešām visu līgumu summas būtu jāskaita kopā un jāsludina atklāts konkurss (5x). Atšķirās līguma izpildes laiki.
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
PTAC savā mājas lapā raksta, ka elektroprecēm ir nepieciešama CE zīme. Vai pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīts prasību, ka pretendenta piedāvātajām elektroprecēm obligāti jābūt CE zīmei?
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai varam veikt publisko iepirkumu iekārtu nomai paredzot nomas periodu 3 gadi?
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai komersanta (SIA), kuru finansē ES fondi, iepirkuma kārtību nosaka Publiskā iepirkuma likums, ja līgumcena pārsniedz 70 000 un tiek veiks iepirkums eis.gov.lv sistēmā vai tikai MK 104. noteikumi? *ES fondu atbalsta intensitāte - 70%
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai pasūtītājs var pieņemt lēmumu nepiemērot līgumsodu par piegādes kavējumu, ja piegādi ir ietekmējuši Covid-19 ierobežojumi un to apliecina piegādātāja iesniegtie dokumenti (normatīvie akti, izziņas, ražotāja apliecinājums u.c.)?
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai iepirkuma līgumā ir atļauts veikt tādus grozījumus, kas skar līguma cenas samaksas kārtību, bet kas nerada papildu riskus pasūtītājam un nemaina līguma cenu?
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai iepirkuma līgumā ir atļauts veikt tādus grozījumus, kas skar līguma cenas samaksas kārtību un kas grozījumu rezultātā ir nelabvēlīgāki pakalpojuma sniedzējam (piemēram, piegādātājs atsakās no avansa maksājumu, ko iepriekš piedāvājumā bija norādījis)?
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt nomainīt piedāvāto speciālistu, un, ja nomaina ar atbilstošu, tad pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu? Šis jautājums kaut kad semināros ir runāts un skaidrots - ka drīkst lūgt šādu speciālistu nomainīt. Taču nekur neatrodu rakstisku skaidrojumu vai pamatojumu, ka tā drīkst darīt (un kāpēc drīkst darīt) Varat lūdzu šo jautājumu izskaidrot?
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Neieinteresētības apliecinājuma parakstīšana. Tā kā EIS ir iespēja parakstīt šo apliecinājumu, tad atsevišķi apliecinājumi pie iepirkuma procedūras dokumentācijas vairs netiek sagatavoti. Iepirkuma procedūras dokumenti tiek apstiprināti komisijas sēdēs un tikai pēc šīm sēdēm tiek veidotas publikācijas EISā, kā rezultātā bieži vien komisijas locekļi paraksta apliecinājumus pēc šī datuma. Kā pareizāk noformēt atsauci, lai neveidotos interešu konflikts laika posmā starp dokumentācijas apstiprināšanu un publikāciju?
Autors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!