Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 159 jautājumi. Attēloti 101 - 110
Kā ir gadījumā, ja dokumentu lietvedīvas pieklājības dēļ, sūtot pārvērš par PDF, bet dokuments pēc savas būtības ir forma, kas saņēmējam būtu jāaizpilda?
Atbild Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.
Vai izdrukas no ārējām sistēmām nav jāparaksta, ja pievieno iepirkuma protokolam?
Atbild Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.
Slēgtās sistēmas piemērs ir VRAA Elektronisko iepirkumu sistēma, kas pieļauj parakstīšanu ar sistēmas parakstu?
Atbild Ieva Kalve
Dr.oec., docente Rīgas Stradiņa universitātē.
Darbinieks (2. grupas invalīds, sētnieks) nosūtīts uz OVP, kur arodslimību ārsts pārbaudes kartē norādījis – veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam. Kā rīkoties?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.
Cik lielu piemaksu drīkst maksāt valsts un pašvaldību institūciju darbiniekam no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata aizvieto prombūtnē esošu darbinieku, pilda vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.
Šī brīža aktualitāte - attālinātais darbs. Ja darbinieks kategoriski nepiekrīt attālinātajam darbam, bet darba vietā viņa nodaļas darba telpa ir "open office", kurā prioritāri uz vietas strādā cits darbinieks, un viņa pienākumi var tikt veikti attālinātā režīmā - vai ir kāds instruments vai piemērs no prakses - kā darba devējs var noteikt attālinātu darba vietu, lai ierobežotu klātienē strādājošo skaitu?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.
Pie darba attiecību izbeigšanas vēlētos uzzināt vairāk par gadījumiem, kas nav norādīti Darba likumā (101.p.) un t.s. Atlīdzības likuma 14.p. (par atlaišanas pabalstiem). Piemērs: valsts iestādes sturktūrvienība tiek pārcelta 90 km attālumā, saglabājot visas štata vietas. Darbinieks nevēlas strādāt citā pilsētā, tāpēc jābeidz darbs, bet rodas neskaidrības par iemeslu pēc likumiem un vai pienāktos atlaišanas pabalsts?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.
Vai pasūtītājam ir jānorāda pretendentam konkrētas izmaksu pozīcijas, kādas jānorāda, vai var prasīt vienkārši skaidrojumu par cenu veidošanas izmaksām? Kā pasūtītājs var konkrētā specifiskā iepirkumā paredzēt/ zināt visas iespējamās izmaksu pozīcijas, kas var veidoties? 
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja no pasūtītāja tehniskās specifikācijas norādīti ir izmēri – augstums, platums, dziļums un tajā pašā laikā ir norādīts, ka var piedāvāt analogu. Ja mēs piedāvāsim analogu, tad cik ir pieļaujamā atkāpe no izmēriem?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kad pasūtītājam būtu pienākums šaubīties par nepamatoti lētu piedāvājumu? Ja vērojamas pretendentu ievērojamas preču cenu atšķirības, kas neatbilst vidējām tirgus cenām?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!