Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 175 jautājumi. Attēloti 161 - 170
Vai iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt nomainīt piedāvāto speciālistu, un, ja nomaina ar atbilstošu, tad pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu? Šis jautājums kaut kad semināros ir runāts un skaidrots - ka drīkst lūgt šādu speciālistu nomainīt. Taču nekur neatrodu rakstisku skaidrojumu vai pamatojumu, ka tā drīkst darīt (un kāpēc drīkst darīt) Varat lūdzu šo jautājumu izskaidrot?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Neieinteresētības apliecinājuma parakstīšana. Tā kā EIS ir iespēja parakstīt šo apliecinājumu, tad atsevišķi apliecinājumi pie iepirkuma procedūras dokumentācijas vairs netiek sagatavoti. Iepirkuma procedūras dokumenti tiek apstiprināti komisijas sēdēs un tikai pēc šīm sēdēm tiek veidotas publikācijas EISā, kā rezultātā bieži vien komisijas locekļi paraksta apliecinājumus pēc šī datuma. Kā pareizāk noformēt atsauci, lai neveidotos interešu konflikts laika posmā starp dokumentācijas apstiprināšanu un publikāciju?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai CFLA veic pārbaudes arī zemsliekšņu iepirkumiem?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Cik ilgā laikā CFLA pieņem lēmumu par finanšu korekcijām? Kā CFLA piemēro 25% korekciju un 100% korekciju? Kā par to uzzina Pasūtītājs?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai objektus ar atsevišķiem būvprojektiem drīkst plānot un realizēt atsevišķi, neskaitot kopā šo būvprojektu plānotās izmaksas?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai cits pretendents var lūgt pilnu konkurentu piedāvājumus, lai pārliecinātos vai ir izlabots aritmētiskās kļūdas citu dalībnieku piedāvājumos?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai vispārīgās vienošanās ietvaros atkārtoti pārbaudot nodokļus, ir jāparedz arī temiņš parādu neesamības apliecināšanai?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kā argumentēt Pasūtītāja nesamērīgus un principā neizpildāmus noteikumus līgumā (neierobežota atbildība, soda sankcijas uz veselām 2 līguma lapām, prasībām uz "nevainojamu kvalitāti" utt.?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai 9. panta iepirkumā ir nesamērīgi prasīt ievērot 42. panta 2. daļas 8. punkta ievērošanu, proti pienākumu sniegt patiesu informāciju?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai PIL 61. panta 5. daļas 2. punkta robežās (līgumcenas grozījumi 10-15% apmērā) nevar tik veikti bez jebkādām īpašām atrunām līgumā, jo pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka tādā gadījumā grozījumiem nav svarīgi vai tie ir būtiski vai nebūtiski, tāpēc šajos gadījumos šis būtiskuma faktors nemaz nebūtu jāpēta?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!