Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 265 jautājumi. Attēloti 171 - 180
Kāpēc tirgus izpētes apspriedi obligāti jāizsludina IUB?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Kādas iestādes var sodīt (jebkādi soda veidi) uzņēmumu, ja tas rīko nepareizus iepirkumus?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Vai obligāti cenu aptaujas dokumentācija jāpublicē arī mājaslapā? Vai var tikai izsūtīt to pretendentu lokam e-pastā?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Ja uzņēmums darbojas pēc SPSIL, taču iepirkums plānojas ar ES līdzekļu piesaisti, vai šāds iepirkums būtu jārīko pēc PIL vai var arī pēc SPSIL?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sludina SPSIL, vai obligāti jāsludina EIS sistēmā, vai pietiek ar uzņēmuma mājas lapu?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Kādēļ ir ieteikums nenoteikt Līguma izpildes termiņu konkrētos datumos, bet dienās un mēnešos? 
Atbild Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai ir samērīgi prasīt Pretendenta pieredzi piegādājamās iekārtas uzstādīšanā un konfigurēšanā? 
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai Pasūtītājam ir pienākums piemērot līgumsodu Uzņēmējam par Līguma izpildes termiņa vai citu saistību neizpildi, ja tas ir paredzēts iepirkuma līgumā? Kādas ir sekas Pasūtītājam, ja Pasūtītājs līgumsodu nepiemēro?
Atbild Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Kā rīkoties pasūtītājam, ja būvnieks sāk kavēt līguma noteikto izpildes termiņu un informē, ka būvniecības izmaksas pieaug? Kādas izmaiņas (vienošanās) noslēgtajā būvniecības līgumā var būt pieļaujamas?
Atbild Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai līgumā var noteikt, ka būvniekam dokumenti (rīkojumi, CTA polises) būvatļaujas noformēšanai pasūtītājam jāiesniedz 2 nedēļu laikā no līguma stāšanās spēkā, un, ja būvnieks šos dokumentus neiesniedz noteiktajā laikā, noteikt līgumodu par katru kavēto dienu? 
Atbild Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!