Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 159 jautājumi. Attēloti 141 - 150
Vai komersanta (SIA), kuru finansē ES fondi, iepirkuma kārtību nosaka Publiskā iepirkuma likums, ja līgumcena pārsniedz 70 000 un tiek veiks iepirkums eis.gov.lv sistēmā vai tikai MK 104. noteikumi? *ES fondu atbalsta intensitāte - 70%
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai pasūtītājs var pieņemt lēmumu nepiemērot līgumsodu par piegādes kavējumu, ja piegādi ir ietekmējuši Covid-19 ierobežojumi un to apliecina piegādātāja iesniegtie dokumenti (normatīvie akti, izziņas, ražotāja apliecinājums u.c.)?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai iepirkuma līgumā ir atļauts veikt tādus grozījumus, kas skar līguma cenas samaksas kārtību, bet kas nerada papildu riskus pasūtītājam un nemaina līguma cenu?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai iepirkuma līgumā ir atļauts veikt tādus grozījumus, kas skar līguma cenas samaksas kārtību un kas grozījumu rezultātā ir nelabvēlīgāki pakalpojuma sniedzējam (piemēram, piegādātājs atsakās no avansa maksājumu, ko iepriekš piedāvājumā bija norādījis)?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt nomainīt piedāvāto speciālistu, un, ja nomaina ar atbilstošu, tad pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu? Šis jautājums kaut kad semināros ir runāts un skaidrots - ka drīkst lūgt šādu speciālistu nomainīt. Taču nekur neatrodu rakstisku skaidrojumu vai pamatojumu, ka tā drīkst darīt (un kāpēc drīkst darīt) Varat lūdzu šo jautājumu izskaidrot?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Neieinteresētības apliecinājuma parakstīšana. Tā kā EIS ir iespēja parakstīt šo apliecinājumu, tad atsevišķi apliecinājumi pie iepirkuma procedūras dokumentācijas vairs netiek sagatavoti. Iepirkuma procedūras dokumenti tiek apstiprināti komisijas sēdēs un tikai pēc šīm sēdēm tiek veidotas publikācijas EISā, kā rezultātā bieži vien komisijas locekļi paraksta apliecinājumus pēc šī datuma. Kā pareizāk noformēt atsauci, lai neveidotos interešu konflikts laika posmā starp dokumentācijas apstiprināšanu un publikāciju?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai CFLA veic pārbaudes arī zemsliekšņu iepirkumiem?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Cik ilgā laikā CFLA pieņem lēmumu par finanšu korekcijām? Kā CFLA piemēro 25% korekciju un 100% korekciju? Kā par to uzzina Pasūtītājs?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai objektus ar atsevišķiem būvprojektiem drīkst plānot un realizēt atsevišķi, neskaitot kopā šo būvprojektu plānotās izmaksas?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai cits pretendents var lūgt pilnu konkurentu piedāvājumus, lai pārliecinātos vai ir izlabots aritmētiskās kļūdas citu dalībnieku piedāvājumos?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!