Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 194 jautājumi. Attēloti 141 - 150
Šī brīža aktualitāte - attālinātais darbs. Ja darbinieks kategoriski nepiekrīt attālinātajam darbam, bet darba vietā viņa nodaļas darba telpa ir "open office", kurā prioritāri uz vietas strādā cits darbinieks, un viņa pienākumi var tikt veikti attālinātā režīmā - vai ir kāds instruments vai piemērs no prakses - kā darba devējs var noteikt attālinātu darba vietu, lai ierobežotu klātienē strādājošo skaitu?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.
Pie darba attiecību izbeigšanas vēlētos uzzināt vairāk par gadījumiem, kas nav norādīti Darba likumā (101.p.) un t.s. Atlīdzības likuma 14.p. (par atlaišanas pabalstiem). Piemērs: valsts iestādes sturktūrvienība tiek pārcelta 90 km attālumā, saglabājot visas štata vietas. Darbinieks nevēlas strādāt citā pilsētā, tāpēc jābeidz darbs, bet rodas neskaidrības par iemeslu pēc likumiem un vai pienāktos atlaišanas pabalsts?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.
Vai pasūtītājam ir jānorāda pretendentam konkrētas izmaksu pozīcijas, kādas jānorāda, vai var prasīt vienkārši skaidrojumu par cenu veidošanas izmaksām? Kā pasūtītājs var konkrētā specifiskā iepirkumā paredzēt/ zināt visas iespējamās izmaksu pozīcijas, kas var veidoties? 
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja no pasūtītāja tehniskās specifikācijas norādīti ir izmēri – augstums, platums, dziļums un tajā pašā laikā ir norādīts, ka var piedāvāt analogu. Ja mēs piedāvāsim analogu, tad cik ir pieļaujamā atkāpe no izmēriem?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kad pasūtītājam būtu pienākums šaubīties par nepamatoti lētu piedāvājumu? Ja vērojamas pretendentu ievērojamas preču cenu atšķirības, kas neatbilst vidējām tirgus cenām?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja ailē tā vietā, lai pievienotu aprakstu pretendents visās ailēs min "tiek nodrošināts", bet papildus nav iesniedzis ne bukletus, ne citu dokumentāciju piedāvājumā, vai mēs viņiem varam lūgt papildināt piedāvājumu? Vai viņi var papildināt piedāvājumu?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Jautājums par finanšu piedāvājumu par 1 vienības cenu – vai pasūtītājs drīkstēja/nedrīkstēja uzdot precizējošu jautājumu (lai nodrošināto vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem) ar lūgumu paskaidrot kā ir veikts cenas aprēķins? Vai pretendents 1 vienību ir sapratis 1 vadītāju un lektoru vai vienu vienību – visu kopā?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja pretendents ir iesniedzis darbu izpildes grafiku par 9 mēnešiem (kas ir aptuveni 270 dienas), bet prasībās pasūtītājs ir notecis darbu izpildei 250 dienas (kas ir aptuveni 8 mēneši un dažas dienas), vai pasūtītājs drīkst prasīt precizēt grafiku, proti, cik dienas 9.mēnesī pretendents ir plānojis veikt darbu izpildi? (Pasūtītājs nebija noteicis konkrētu formu grafikam - ne attiecībā uz termiņa sadali nedēļās, mēnešos, ne arī citādāk - grafiks bija iesniedzams brīvā formā).
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai izšķirošais kritērijs var būt kāda no finanšu piedāvājuma pozīcijām?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Cik pamatoti/loģiski pasūtītājam ir pārbaudīt, vai 2. pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, ja par uzvarētāju atzīts ir 1. pretendents?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!