Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 159 jautājumi. Attēloti 111 - 120
Ja ailē tā vietā, lai pievienotu aprakstu pretendents visās ailēs min "tiek nodrošināts", bet papildus nav iesniedzis ne bukletus, ne citu dokumentāciju piedāvājumā, vai mēs viņiem varam lūgt papildināt piedāvājumu? Vai viņi var papildināt piedāvājumu?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Jautājums par finanšu piedāvājumu par 1 vienības cenu – vai pasūtītājs drīkstēja/nedrīkstēja uzdot precizējošu jautājumu (lai nodrošināto vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem) ar lūgumu paskaidrot kā ir veikts cenas aprēķins? Vai pretendents 1 vienību ir sapratis 1 vadītāju un lektoru vai vienu vienību – visu kopā?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja pretendents ir iesniedzis darbu izpildes grafiku par 9 mēnešiem (kas ir aptuveni 270 dienas), bet prasībās pasūtītājs ir notecis darbu izpildei 250 dienas (kas ir aptuveni 8 mēneši un dažas dienas), vai pasūtītājs drīkst prasīt precizēt grafiku, proti, cik dienas 9.mēnesī pretendents ir plānojis veikt darbu izpildi? (Pasūtītājs nebija noteicis konkrētu formu grafikam - ne attiecībā uz termiņa sadali nedēļās, mēnešos, ne arī citādāk - grafiks bija iesniedzams brīvā formā).
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai izšķirošais kritērijs var būt kāda no finanšu piedāvājuma pozīcijām?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Cik pamatoti/loģiski pasūtītājam ir pārbaudīt, vai 2. pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, ja par uzvarētāju atzīts ir 1. pretendents?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai prasība norādīt preces ražotāju tehniskajā piedāvājumā ir obligāta (bieži vien ir prasīts norādīt tikai preces aprakstu)?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja ir ražotāja apliecinājums par konkrētu parametru atbilstību, kas nav iekļauti iesniegtajā preces dokumentācijā, vai piedāvājums uzskatāms par atbilstošu? Vai ar ražotāja apliecinājumu iespējams aizvietot tehnisko dokumentāciju?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai atklātā konkursā par ceļu būvdarbu līgumu drīkst nolikumā iekļaut prasību sagatavot darbu veikšanas aprakstu, ņemot vērā, ka darbi jebkurā gadījumā jāveic atbilstoši Ceļu specifikācijām un projektam, pirms būvdarbu uzsākšanas būvnieks jebkurā gadījumā gatavos darba veikšanas projektu, kā arī par spēju izpildīt līgumu, manuprāt, norāda izpildītās kvalifikācijas prasības?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai sūdzību par mazā iepirkuma nolikuma prasībām tiesā vai varbūt IUB var iesniegt ieinteresētais piegādātājs, kurš viņaprāt, dēļ nolikumā noteiktajām prasībām, nevarēja iesniegt piedāvājumu iepirkumā?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai sekretāram ir obligāti jāparaksta apliecinājums par neieinteresētību? Ja nav, vai komisijas priekšsēdētājs var to lūgt darīt?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!