Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 194 jautājumi. Attēloti 111 - 120
Vai Pasūtītājs iepirkuma līgumā var pielīgt sev tiesību vienpusēji veikt ieturējumu no Uzņēmēja darbu izpildes (bez Uzņēmēja piekrišanas), ja ieturējums jāveic, lai segtu līgumsodu, zaudējumus, kas Pasūtītājam radās Uzņēmēja darbības/bezdarbības dēļ?
Atbild Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Vai caur PIL 61.(5) 2.p. ir tiesības pielīgt papildu darbus, kas nav nepieciešami sākotnējā līguma izpildei, bet nemaina sākotnējo iepirkuma līguma mērķi? 
Atbild Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Ja līgums neparedz sadārdzinājumu, vai ir tiesības palielināt līguma cenu kā nebūtiskus grozījumus līdz 15% (PIL 61. panta (5) daļa)?
Atbild Māris Logins
Zvērināts advokāts ''PricewaterhouseCoopers Legal''.
Par termiņu iepirkuma dokumentācijā - vai var norādīt nevis konkrētu datumu, bet tikai vēlamo saņemšanas datumu? Vai pēc tam līguma dokumentācijā tas var atšķirties no "vēlamā", kas ir norādīts iepirkuma dokumentācijā?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Kā ir situācijās, ja Zaļā publiskā iepirkuma izpildē, kura pozīcija ir minēta vispārīgajā vienošanās un līguma apraksta pozīcijā, nav iespējams nodrošināt nepieciešamos procentus to izpildei?
Atbild Ilva Dreimane
SIA “Jūrmalas slimnīca” iepirkumu vadītāja, Mg.soc.
Kā norakstīt hibrīdauto elektrības un degvielas patēriņam, un vai ir kādi Ministru Kabineta noteikumi, kur tas aprakstīts?
Atbild Laila Kelmere
Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos.
Kādēļ piedāvājumu atvēršanas sēdē ir jānodrošina iepirkumu komisijas kvorums? Atvēršanas sēde notiek EIS un sēdē netiek pieņemti lēmumi.
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Tiek veikts pārtikas iepirkums deviņām iestādēm, apvienojot vienā konkursā. Vai ir pieredze ar piedāvājuma nodrošinājumu, ja Pretendents neuzvar visās daļās, kurās ir pieteicies?
Atbild Ilva Dreimane
SIA “Jūrmalas slimnīca” iepirkumu vadītāja, Mg.soc.
Ja bērna kopšanas atvaļinājumu (uz pusotru gadu) ņem reizē gan māte, gan tēvs - vai abi saņems pabalstu?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.
Vai pirmsdzemdību atvaļinājuma gadījumā darbiniekam par to ir jāinformē darba devējs ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš?
Atbild Gundega Dambe
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!