Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 265 jautājumi. Attēloti 111 - 120
Vai piegādātāju apspriedi var rīkot iepirkuma norises ietvaros pēc komisijas izveidošanas un tehniskās specifikācijas aktualizēšanas?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kāds ir minimālais tirgus izpētes iesniegšanas termiņš?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Vai drīkst pagarināt piedāvājuma termiņu, ja kāds no uzaicinātajiem pretendentiem ir jau iesniedzis piedāvājumu sākotnējā termiņā?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Vai par profesionālas darbības pārkāpumu uzskatāma apzināta nepatiesu ziņu sniegšana iesniedzot tehnisko piedāvājumu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kāds ir minimālais termiņš galīgā piedāvājuma iesniegšanai konkursa procedūrai ar sarunām/ konkursa dialogam otrajam posmam (kad tiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule iesniegt galīgo piedāvājumu)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai sagatavojot apspriedi ir jānosūta uzaicinājums piedalīties apspriedē komersantus, vai attiecīgās jomas asociāciju?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai par piegādātāju apspriedi jāpublicē arī Elektronisko iepirkumu sistēmā - pasūtītāja pircēja profilā?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai tirgus izpētes un cenu aptaujas veicējam ir jābūt valsts amatpersonas statusam?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja cenu aptaujā/ tirgus izpētē piesakās viens kandidāts, vai tā ir jāpārtrauc?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kā pasūtītājam nodrošināties pret to, lai saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs, tāds kā piemēram, būvdarbu risku vadība, būvdarbu organizēšana, vides trokšņi u.tml. nebūtu izvēlētā pretendenta tikai deklaratīvs apgalvojums piedāvājumā, bet līguma izpildes laikā neizpildās. Līgumsods? Līguma izpildes nodrošinājuma ieturēšana? Citi?
Atbild Gints Miķelsons
Latvijas Ilgtspējīgās būvniecības padomes vadītājs.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!