Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atrasti 192 jautājumi. Attēloti 181 - 190
Cik ilgā laikā CFLA pieņem lēmumu par finanšu korekcijām? Kā CFLA piemēro 25% korekciju un 100% korekciju? Kā par to uzzina Pasūtītājs?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai objektus ar atsevišķiem būvprojektiem drīkst plānot un realizēt atsevišķi, neskaitot kopā šo būvprojektu plānotās izmaksas?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai cits pretendents var lūgt pilnu konkurentu piedāvājumus, lai pārliecinātos vai ir izlabots aritmētiskās kļūdas citu dalībnieku piedāvājumos?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai vispārīgās vienošanās ietvaros atkārtoti pārbaudot nodokļus, ir jāparedz arī temiņš parādu neesamības apliecināšanai?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kā argumentēt Pasūtītāja nesamērīgus un principā neizpildāmus noteikumus līgumā (neierobežota atbildība, soda sankcijas uz veselām 2 līguma lapām, prasībām uz "nevainojamu kvalitāti" utt.?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai 9. panta iepirkumā ir nesamērīgi prasīt ievērot 42. panta 2. daļas 8. punkta ievērošanu, proti pienākumu sniegt patiesu informāciju?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai PIL 61. panta 5. daļas 2. punkta robežās (līgumcenas grozījumi 10-15% apmērā) nevar tik veikti bez jebkādām īpašām atrunām līgumā, jo pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka tādā gadījumā grozījumiem nav svarīgi vai tie ir būtiski vai nebūtiski, tāpēc šajos gadījumos šis būtiskuma faktors nemaz nebūtu jāpēta?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Pasūtītājs norāda "jābūt precei" un min konkrētus parametrus. Pretendents norāda nevis "nodrošināsim", bet pārkopē pasūtītāja tekstu 1 pret 1. Vai šāds piedāvājums jānoraida?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja pretendentam ir neatbilstošs tehniskais piedāvājums, vai var rīkot sarunu procedūru un aicināt atkārtoti šo pretendentu iesniegt piedāvājumu? 
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai sarunu procedūras laikā drīkst vest sarunas ar pretendentu par tehnisko piedāvājumu gadījumā, ja pretendents kaut ko nav ierakstījis?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!