Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Autors:
x
Monta Oga
Atrasti 32 jautājumi. Attēloti 1 - 10
Vai pasūtītājam ir jānorāda pretendentam konkrētas izmaksu pozīcijas, kādas jānorāda, vai var prasīt vienkārši skaidrojumu par cenu veidošanas izmaksām? Kā pasūtītājs var konkrētā specifiskā iepirkumā paredzēt/ zināt visas iespējamās izmaksu pozīcijas, kas var veidoties? 
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Ja no pasūtītāja tehniskās specifikācijas norādīti ir izmēri – augstums, platums, dziļums un tajā pašā laikā ir norādīts, ka var piedāvāt analogu. Ja mēs piedāvāsim analogu, tad cik ir pieļaujamā atkāpe no izmēriem?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Kad pasūtītājam būtu pienākums šaubīties par nepamatoti lētu piedāvājumu? Ja vērojamas pretendentu ievērojamas preču cenu atšķirības, kas neatbilst vidējām tirgus cenām?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Ja ailē tā vietā, lai pievienotu aprakstu pretendents visās ailēs min "tiek nodrošināts", bet papildus nav iesniedzis ne bukletus, ne citu dokumentāciju piedāvājumā, vai mēs viņiem varam lūgt papildināt piedāvājumu? Vai viņi var papildināt piedāvājumu?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Jautājums par finanšu piedāvājumu par 1 vienības cenu – vai pasūtītājs drīkstēja/nedrīkstēja uzdot precizējošu jautājumu (lai nodrošināto vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem) ar lūgumu paskaidrot kā ir veikts cenas aprēķins? Vai pretendents 1 vienību ir sapratis 1 vadītāju un lektoru vai vienu vienību – visu kopā?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Ja pretendents ir iesniedzis darbu izpildes grafiku par 9 mēnešiem (kas ir aptuveni 270 dienas), bet prasībās pasūtītājs ir notecis darbu izpildei 250 dienas (kas ir aptuveni 8 mēneši un dažas dienas), vai pasūtītājs drīkst prasīt precizēt grafiku, proti, cik dienas 9.mēnesī pretendents ir plānojis veikt darbu izpildi? (Pasūtītājs nebija noteicis konkrētu formu grafikam - ne attiecībā uz termiņa sadali nedēļās, mēnešos, ne arī citādāk - grafiks bija iesniedzams brīvā formā).
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Vai izšķirošais kritērijs var būt kāda no finanšu piedāvājuma pozīcijām?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Cik pamatoti/loģiski pasūtītājam ir pārbaudīt, vai 2. pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, ja par uzvarētāju atzīts ir 1. pretendents?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Vai prasība norādīt preces ražotāju tehniskajā piedāvājumā ir obligāta (bieži vien ir prasīts norādīt tikai preces aprakstu)?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Ja ir ražotāja apliecinājums par konkrētu parametru atbilstību, kas nav iekļauti iesniegtajā preces dokumentācijā, vai piedāvājums uzskatāms par atbilstošu? Vai ar ražotāja apliecinājumu iespējams aizvietot tehnisko dokumentāciju?
Autors Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!