Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atbild:
x
Monta Oga
Atrasti 50 jautājumi. Attēloti 1 - 10
Vai eksperts var būt pašvaldības darbinieks, kurš bijis iesaistīts darba uzdevuma sagatavošanā, proti, sniegt komentāru vai tehniskais piedāvājums ir atbilstošs prasītājam?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja pēc piegādātāju apspriedes būtiski mainās specifikācija vai nolikuma prasības, vai iepirkumu varēs nepārtraukt, ja būs tikai viens piedāvājums?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Daļās sadalītam iepirkumam var rasties situācija, ka ir atsevišķas daļas ar tikai vienu pieteikumu arī tad, ja iepirkumam kopumā iesniegti vairāki piedāvājumi. Vai attiecībā uz šīm daļām drīkst piešķirt līguma slēgšanas tiesības (PIL 41.panta 12.daļas sakarā)?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai veidojot komisiju, PVS sistēmā jāpārbauda sodāmība arī komisijas sekretāram? PIL 24.pants noteic, ka komisijā iekļauj personas, kurām nav piemērots administratīvais sods, tādēļ jautājums, vai ar “personas” jāsaprot arī komisijas sekretārs?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Publisko iepirkumu likuma 25.panta 6.daļa saka: “Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu [..]”. Ja iepirkuma komisijas priekšsēdētājs ir prombūtnē, vai 1) komisijas darbu ir tiesīgs vadīt iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks? 2) komisija bez komisijas priekšsēdētāja (un/vai komisijas priekšsēdētāja vietnieka) ir tiesīga pieņemt lēmumu?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja atklāts konkurss nav sadalīts daļās, bet ir tikai viens piedāvājums, vai to nepieciešams pārtraukt?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kāds ir mininālais laiks, cik ilgi pirms ieprikuma jāizsludina iepirkuma plāni? Sporta inventāra nozarē sastopami gadījumi, kad izsludina ieprikuma plānu, bet jau nākošajā dienā pašu ieprikumu.
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai par profesionālās darbības pārkāpumiem būs pārskatāmas formas reģistrs, lai pasūtītājam būtu vieglāk pārbaudīt pretendentu?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai piegādātāju apspriedi var rīkot iepirkuma norises ietvaros pēc komisijas izveidošanas un tehniskās specifikācijas aktualizēšanas?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai par profesionālas darbības pārkāpumu uzskatāma apzināta nepatiesu ziņu sniegšana iesniedzot tehnisko piedāvājumu?
Atbild Monta Oga
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!