Kad pasūtītājam būtu pienākums šaubīties par nepamatoti lētu piedāvājumu? Ja vērojamas pretendentu ievērojamas preču cenu atšķirības, kas neatbilst vidējām tirgus cenām?

Pasūtītājam ir jāsaprot savs tirgus segments, kurā tiek pirkts. Ja secināms, ka piedāvājuma cenas ir ievērojami zemākas, tad pasūtītājs var prasīt to izskaidrot. Pasūtītājs pats saprot, kurā brīdī var šaubīties par nepamatoti lētu piedāvājumu.

Atbild
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!