Izsludini savu iepirkumu!

Saņem piedāvājumus no 12810 pārdevējiem. Bez maksas!

  • Kāpēc izsludināt?
  • Kā tas darbojas?
  • Kā izsludināt?

Iepirkumu datubāze

Publicēto iepirkumu skaits 242710 Aktīvo iepirkumu skaits 32909 Pasūtītāju skaits 55211

Statistika

Žurnāls iepirkumi tiem, kas rīkojas ar lielu naudu

Žurnāls Iepirkumi Februāris 2017
Stūrēsim iepirkumu kuģi gudrāk
Iepirkumu nozare mainās, pilnveidojas, tomēr lēnām. Šo tendenci fiksējām, aicinot uz interviju SIA "Futurus Food" komercdirektoru Ēriku Jansonu. Viņu nu jau gandrīz pirms četriem gadiem uzrunājām vienā no pirmajiem žurnāla numuriem, tāpēc ceram, ka vērtējuma "tolaik un patlaban" salīdzinājums ir izdevies.

Jaunais gads atnācis ar jauno Publisko iepirkumu likumu, kas jau martā mainīs lietu ierasto kārtību. Šā gada pirmajā "Iepirkumu" numurā Latvijas labākie eksperti vēlreiz iezīmē svarīgākos izmaiņu virzienus. Viņu secinājums – būs jāpiepūlas. Uzņēmēju aptaujā guvām pārliecību pa to, ka tiek gaidīti Ministru kabineta noteikumi, kas precīzi regulēs likuma piemērošanu. Gada pirmajā numurā piedāvājam arī Latvijas Drošības biznesa asociācijas gatavotos praktiskos padomus apsardzes pakalpojumu iepirkuma rīkošanā un līguma slēgšanā.

Jūsu "Iepirkumi"

Abonēt
  • "Kļūstam gudrāki, tomēr aizvien daudz nesaprotamu lēmumu"

    Gandrīz pirms četriem gadiem 2013. gada žurnāla "Iepirkumi" trešajā numurā intervējām pārtikas vairumtirdzniecības uzņēmuma SIA "Futurus Food" komercdirektoru ĒRIKU JANSONU. Šā gada pirmajā numurā aicinājām Jansona kungu uz sarunu par to, kas pārtikas iepirkumu nozarē mainījies aizvadītajos četros gados.

  • Pirmais un pēdējais Publisko iepirkumu likums – kopīgais un atšķirīgais

    Turpinot iepriekšējos žurnāla "Iepirkumi" numuros aizsākto tēmu par publisko iepirkumu regulējumu pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, piedāvājam Iepirkumu uzraudzības biroja eksperta Oskara Putāna gatavoto 1927. gada publisko iepirkumu normatīvā regulējuma salīdzinājumu ar patlaban spēkā esošā Publisko iepirkumu likuma (PIL) normām.

Vairāk raksti

Profesionāli semināri iepirkumu dalībniekiem

09.03.2017.

Izslēgšanas noteikumi jaunajā Publisko iepirkumu likumā

Pieteikties
16.03.2017.

Pasūtītāja riska samazināšanas instrumenti jaunajā Publisko iepirkumu likumā

Pieteikties
30.03.2017.

Balstīšanās uz citu piegādātāju iespējām – vai viss ir tik vienkārši?

Pieteikties

Iepirkumu vadība un konsultācijas ir juridiskais un iepirkumu risinājumu atbalsts pasūtītājiem un piegādātājiem publiskajos (valsts un pašvaldību) un privātajos iepirkumos.

Piegādātājiem

juridiskais atbalsts un konsultācijas no piedāvājuma sagatavošanas līdz pat līguma noslēgšanai;

pasūtītāja iepirkumu dokumentu pārsūdzība, ja pretendentiem ir izvirzītas nepamatotas prasības vai tie sagatavoti viena pretendenta interesēs;

pasūtītāja pieņemto lēmumu pārsūdzības un pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.

Pasūtītājiem

juridiskais atbalsts un konsultācijas iepirkumu nepieciešamības pamatojuma sagatavošanā;

iepirkumu dokumentācijas sagatavošana ;

iepirkumu norise un izvērtēšana;

pārstāvam dokumentu un lēmumu pārsūdzībās Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā

Citi mūsu servisi

Iepirkumi ekspertu klubs

Izglītojoši semināri par iepirkumiem, jaunākajiem un plānotajiem Publisko iepirkuma likuma grozījumiem, izmaiņām, kā tās var ietekmēt Jūsu darba ikdienu. 

Kazahstāna

Kazahstānas elektroniskās tirdzniecības platforma Eiropas piegādātājiem.

Būvieceres

Informācija par reģistrētajām būvatļaujām.

Izpārdošanas

Preču, pakalpojumu izpārdošana un īpašo piedāvājumu izvietošana.

Seldon.lv

Lielākā un ātrākā iepirkumu monitorēšanas sistēma par Krievijas Federācijas, Baltkrievijas un Kazahstānas valsts un komercstruktūru plānotajiem un izsludinātajiem iepirkumiem.

Tāmes.lv

Tāmes sastādīšana valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, individuāliem būvētājiem, būvuzņēmējiem, projektētājiem.