Izsludini savu iepirkumu!

Saņem piedāvājumus no 12810 pārdevējiem. Bez maksas!

  • Kāpēc izsludināt?
  • Kā tas darbojas?
  • Kā izsludināt?

Iepirkumu datubāze

Publicēto iepirkumu skaits 242710 Aktīvo iepirkumu skaits 32909 Pasūtītāju skaits 55211

Statistika
Lieto datubāzi 7 dienas par brīvu!

Žurnāls iepirkumi tiem, kas rīkojas ar lielu naudu

Žurnāls Iepirkumi SeptembrisJūnijs 2017
Pēdējā vietā Eiropā atvērto datu izmantošanā
Latvijas amatpersonām un arī daļai iedzīvotāju tīk domāt, ka esam IT nozares lielvalsts – mums ir lērums veiksmīgu IT uzņēmumu, kas apgroza miljonus eiro un ienes apjomīgas summas valsts budžetā, kā arī nodrošina Eiropas līmeņa algas darbiniekiem.

Latvijā rodas arvien jauni IT uzņēmumi, kas gūst atzinību starptautiskajā arēnā... tiktāl viss ir labi. Bet kas notiek pašā valstī? Jūlija sākumā Valsts kontrole publicējusi divus satraucošus ziņojumus, kas vēsta, ka Latvijas attīstība atvērto datu jomā ir nepietiekama un valsts pārvalde nesaimnieciski rīkojas ar uzkrāto informāciju. Īsāk sakot – iedzīvotājiem tiek atkārtoti pieprasīta informācija, kas jau ir valsts pārvaldes rīcībā, un pastāv nepilnīga vai nepastāv vispār informācijas apmaiņa starp dažādām valsts un pašvaldību iestādēm. Tāpat arī Eiropas Komisijas (EK) pētījums par Eiropas Savienības (ES) valstu attīstību atvērto datu jomā liecina, ka esam ne vien pamatīgi iepakaļus citām attīstītajām IT valstīm, bet esam paši pēdējie 28 valstu sarakstā.

DZINTRA ŠVARCBAHA, žurnāliste

Abonēt
  • Lai sagrautu – jāuzvar iepirkumā

    Iepirkumus sludina dažādu objektu būvniecībai, bet šoreiz saruna par savdabīgāku variantu – nojaukšanu. Pieredzē dalās Mārtiņš Mālnieks, SIA “Demontāža” un SIA “DRVS” valdes priekšsēdētājs.

  • Svarīgi termiņi un dzīves cikla izmaksas

    Par šā brīža svarīgāko būvniecībā uz žurnāla “Iepirkumi” jautājumiem atbild nozares uzraugs Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis.

Vairāk raksti

Profesionāli semināri iepirkumu dalībniekiem

05.10.2017.

Rezultātu paziņošana (lēmuma saturs un apjoms, protokoli, ziņojumi, atzinumi, lēmuma pamatojums). Lēmuma pārsūdzēšanas iespējas.

Pieteikties
13.10.2017.

Zaļais publiskais iepirkums,realizējot pārtikas produktu iepirkumus

Pieteikties
26.10.2017.

Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi

Pieteikties

Iepirkumu vadība un konsultācijas ir juridiskais un iepirkumu risinājumu atbalsts pasūtītājiem un piegādātājiem publiskajos (valsts un pašvaldību) un privātajos iepirkumos.

Piegādātājiem

juridiskais atbalsts un konsultācijas no piedāvājuma sagatavošanas līdz pat līguma noslēgšanai;

pasūtītāja iepirkumu dokumentu pārsūdzība, ja pretendentiem ir izvirzītas nepamatotas prasības vai tie sagatavoti viena pretendenta interesēs;

pasūtītāja pieņemto lēmumu pārsūdzības un pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.

Pasūtītājiem

juridiskais atbalsts un konsultācijas iepirkumu nepieciešamības pamatojuma sagatavošanā;

iepirkumu dokumentācijas sagatavošana ;

iepirkumu norise un izvērtēšana;

pārstāvam dokumentu un lēmumu pārsūdzībās Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā

Citi mūsu servisi

Iepirkumi ekspertu klubs

Izglītojoši semināri par iepirkumiem, jaunākajiem un plānotajiem Publisko iepirkuma likuma grozījumiem, izmaiņām, kā tās var ietekmēt Jūsu darba ikdienu. 

Kazahstāna

Kazahstānas elektroniskās tirdzniecības platforma Eiropas piegādātājiem.

Būvieceres

Informācija par reģistrētajām būvatļaujām.

Izpārdošanas

Preču, pakalpojumu izpārdošana un īpašo piedāvājumu izvietošana.

Seldon.lv

Lielākā un ātrākā iepirkumu monitorēšanas sistēma par Krievijas Federācijas, Baltkrievijas un Kazahstānas valsts un komercstruktūru plānotajiem un izsludinātajiem iepirkumiem.

Tāmes.lv

Tāmes sastādīšana valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, individuāliem būvētājiem, būvuzņēmējiem, projektētājiem.