Izsludini savu iepirkumu!

Saņem piedāvājumus no 12810 pārdevējiem. Bez maksas!

  • Kāpēc izsludināt?
  • Kā tas darbojas?
  • Kā izsludināt?

Iepirkumu datubāze

Publicēto iepirkumu skaits 242710 Aktīvo iepirkumu skaits 32909 Pasūtītāju skaits 55211

Statistika

Žurnāls iepirkumi tiem, kas rīkojas ar lielu naudu

Žurnāls Iepirkumi Aprīlis 2017
Varam, un mums izdosies!
Vienlaikus ar nepārprotamām pavasara vēsmām un ar jauno “Iepirkumu” veidolu aprīļa numurā sākam nepelnīti novārtā atstātu svarīgu tēmu – komerciālie iepirkumi. Ceram uz jūsu, cienījamie lasītāji, iesaisti domu un pieredzes apmaiņā par komerciālajiem iepirkumiem, kurus pirmajā diskusijā iztirzā Latvijā zinošākie iepirkumu nozares eksperti. Viens no viņu secinājumiem: jāmaina domāšanas veids. Ja būsim šim solim gatavi un rīkosimies, tad noteikti dzīvosim labāk. Vai piekrītat?

Domāšana noteikti jāmaina arī būvniecībā, kuru aprīļa numurā pētām dziļāk. Šāds secinājums izskan abu būvnieku asociāciju vadītāju Baibas Fromanes un Normunda Grinberga intervijās, kā arī Konkurences padomes gatavotajos ieteikumos šai valstij svarīgajai nozarei.

Kaspars Rozenkopfs, žurnāla “Iepirkumi” izdevējs

Abonēt
  • Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) par elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanu

    Publisko iepirkumu likums stājās spēkā 2017. gada 1. martā, savukārt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums – 2017. gada 1. aprīlī. Lai gan šie normatīvie akti nosaka atšķirīgus termiņus un publicējamās informācijas saturu, tomēr tie uzliek jaunu pienākumu – izmantot valsts elektroniskās informācijas sistēmu, lai publicētu informāciju par plānotajiem iepirkumiem, proti, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e -konkursu apakšsistēmu, jānodrošina savlaicīga piegādātāju informēšana.

  • Latvijas iepirkumi karteļu ēnā

    2016. gads Konkurences padomei noslēdzās bez pozitīviem pārsteigumiem – aizliegtas vienošanās jeb karteļi publiskajos iepirkumos nemainīgi ir biežāk atklātais konkurences tiesību pārkāpums. Kopumā pērn tika konstatētas trīs karteļa vienošanās, kurās bija iesaistīti 12 uzņēmumi 38 dažādos iepirkumos visā Latvijā. Izmeklējot karteļu lietas, Konkurences padome pērn novēroja dažādas tendences, guva vairākas atziņas un arī piedzīvoja vairākus jaunievedumus.

Vairāk raksti

Profesionāli semināri iepirkumu dalībniekiem

18.05.2017

Jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

Pieteikties
25.05.2017.

IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās

Pieteikties
08.06.2017.

Iepirkumu plānošana un iepirkumu plāna publiskošana pēc 01.07.2017.

Pieteikties

Iepirkumu vadība un konsultācijas ir juridiskais un iepirkumu risinājumu atbalsts pasūtītājiem un piegādātājiem publiskajos (valsts un pašvaldību) un privātajos iepirkumos.

Piegādātājiem

juridiskais atbalsts un konsultācijas no piedāvājuma sagatavošanas līdz pat līguma noslēgšanai;

pasūtītāja iepirkumu dokumentu pārsūdzība, ja pretendentiem ir izvirzītas nepamatotas prasības vai tie sagatavoti viena pretendenta interesēs;

pasūtītāja pieņemto lēmumu pārsūdzības un pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.

Pasūtītājiem

juridiskais atbalsts un konsultācijas iepirkumu nepieciešamības pamatojuma sagatavošanā;

iepirkumu dokumentācijas sagatavošana ;

iepirkumu norise un izvērtēšana;

pārstāvam dokumentu un lēmumu pārsūdzībās Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā

Citi mūsu servisi

Iepirkumi ekspertu klubs

Izglītojoši semināri par iepirkumiem, jaunākajiem un plānotajiem Publisko iepirkuma likuma grozījumiem, izmaiņām, kā tās var ietekmēt Jūsu darba ikdienu. 

Kazahstāna

Kazahstānas elektroniskās tirdzniecības platforma Eiropas piegādātājiem.

Būvieceres

Informācija par reģistrētajām būvatļaujām.

Izpārdošanas

Preču, pakalpojumu izpārdošana un īpašo piedāvājumu izvietošana.

Seldon.lv

Lielākā un ātrākā iepirkumu monitorēšanas sistēma par Krievijas Federācijas, Baltkrievijas un Kazahstānas valsts un komercstruktūru plānotajiem un izsludinātajiem iepirkumiem.

Tāmes.lv

Tāmes sastādīšana valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, individuāliem būvētājiem, būvuzņēmējiem, projektētājiem.