Ir prasība par finanšu apgrozījumu, ir iesniegts EVIPD, kurā norādīts, ka atbilst visām kvalifikācijas prasībām, bet nav norādīts finanšu apgrozījums. Vai drīkst lūgt iesniegt dokumentus?

Jāpārliecinās, vai finašu aprozījums ir skatāms publiskajās datu bāzēs. PIL 49.pants nosaka, ka pasūtītājs nepieprasa to informāciju, kas ir publiski pieejama datu bāzēs.

Atbild
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!