Vai "persona, kurai ir izšķirošā ietekme", var būt tikai pretendentiem, kas ir akciju sabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību?

PIL interpretējams sistēmiski ar Koncernu likuma tiesību normām. Līdz ar to PIL 42. panta (3).daļas 4. punkts būs piemērojams pretendentiem un kandidātiem, kuri ir akciju sabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību, un nebūs attiecināms uz pretendentiem vai kandidātiem, kas ir, piemēram, biedrības.

Atbild
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!