Vai piegādātāja kvalifikācijas prasību var formulēt šādi: pretendenta vidējais finanšu apgrozījums pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā ir līdzvērtīgs pretendenta piedāvātajai līgumcenai?

Nē, šādi prasību nevar formulēt. Tas tiek skaidrots PIL 45.pantā - norma ir finanšu apgrozījumu prasīt pret paredzamo līgumcenu (ko nosaka pasūtītājs), nevis pret piedāvāto līgumcenu.

Atbild
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!