Cik ātri Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā tiek ielikti izskatīšanas komisijas lēmumi pēc iesniegumu izskatīšanas sēdēm?

Iepirkumu uzraudzības birojs un iesniegumu izskatīšanas komisija darbojas ļoti striktā, formalizētā, likumā noteiktā ietvarā. PIL 70. pants izklāsta, ka iesniegums jāizskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas brīža, jāuzklausa viedokļi un komisijai lēmums jāpieņem triju darba dienu laikā. Pēc tam lēmumu ievieto mājas lapā.

Atbild
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!