Vai par profesionālas darbības pārkāpumu uzskatāma apzināta nepatiesu ziņu sniegšana iesniedzot tehnisko piedāvājumu?

Nepatiesu ziņu norādīšana tehniskajā piedāvājumā nebūs profesionālās darbības pārkāpums, tas būs izslēgšanas iemesls 42.panta 2.daļas 13.-14.punkts (sniegta nepatiesa informācija, lai apliecinātu atbilstību izslēgšanas ieteikumiem un kvalifikācijas prasībām, vai arī sniegta maldinoša informācija, kas var būtiski ietekmēt lēmumu par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu). Profesionālās darbības pārkāpumu kontekstā ir runa par fakultatīvo izslēgšanas iemeslu.

Atbild
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!