Kā rīkoties, ja pēc Uzņēmumu reģistra datiem konstatējama persona, kurai pretendentā varētu būt izšķirošā ietekme, bet pretendents sniedzis informāciju, ka tādas personas nav?

Pretrunīgas informācijas gadījumos Pasūtītājam jālūdz pretendentam papildu skaidrojumu, ja, piemēram, konstatē, ka kandidātā vai pretendentā ir dalībnieks, kas ir vairākuma kapitāldaļu turētājs (skat. PIL 41. panta (4).daļu).

Atbild
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!