Kādos gadījumos iepirkuma komisija var lemt par eksperta pieaicināšanu?

Eksperts var būt kādas specifiskas jomas speciālists, kas, piemēram, sagatavo tehnisko specifikāciju. Eksperts var konsultēt pasūtītāju par dažādiem specifiskiem konkrētās nozares jautājumiem, piemēram, kādi sertifikāti piegādātājam atbilstoši normatīvajiem aktiem nepieciešami. Eksperts var tikt piesaistīts piedāvājumu izvērtēšanā, piemēram, būvniecības iepirkumā izvērtēt piedāvāto tāmju atbilstību, vai pārtikas produktu iepirkumā izvērtēt, vai piedāvātās ēdienu tehnoloģiskās kartes ir atbilstošas u.tml.

Atbild
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!