Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Pavisam 70 ieraksti.

Ja pretendents finanšu piedāvājumā ir gan paredzējis peļņu, gan arī plāno piešķirt atlaidi, vai tam varētu pārmest manipulēšanu ar izmaksu "slēpšanu" peļņā?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja pēc piegādātāju apspriedes būtiski mainās specifikācija vai nolikuma prasības, vai iepirkumu varēs nepārtraukt, ja būs tikai viens piedāvājums?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai pasūtītājam apspriede ar piegādātājiem ir obligāti jārīko arī zemsliekšņa iepirkumiem (līdz 10 000 un līdz 42 000 iepirkumos)?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai piegādātāja kvalifikācijas prasību var formulēt šādi: pretendenta vidējais finanšu apgrozījums pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā ir līdzvērtīgs pretendenta piedāvātajai līgumcenai?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kad pasūtītājam būtu pienākums šaubīties par nepamatoti lētu piedāvājumu? Ja vērojamas pretendentu ievērojamas preču cenu atšķirības, kas neatbilst vidējām tirgus cenām?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai "persona, kurai ir izšķirošā ietekme", var būt tikai pretendentiem, kas ir akciju sabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kā rīkoties, ja pēc Uzņēmumu reģistra datiem konstatējama persona, kurai pretendentā varētu būt izšķirošā ietekme, bet pretendents sniedzis informāciju, ka tādas personas nav?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai par profesionālas darbības pārkāpumu uzskatāma apzināta nepatiesu ziņu sniegšana iesniedzot tehnisko piedāvājumu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kādos gadījumos iepirkuma komisija var lemt par eksperta pieaicināšanu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ir prasība par finanšu apgrozījumu, ir iesniegts EVIPD, kurā norādīts, ka atbilst visām kvalifikācijas prasībām, bet nav norādīts finanšu apgrozījums. Vai drīkst lūgt iesniegt dokumentus?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai līguma izpildes laikā drīkst paredzēt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Cik ātri Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā tiek ielikti izskatīšanas komisijas lēmumi pēc iesniegumu izskatīšanas sēdēm?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Publisko iepirkumu likuma 25.panta 6.daļa saka: “Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu [..]”. Ja iepirkuma komisijas priekšsēdētājs ir prombūtnē, vai 1) komisijas darbu ir tiesīgs vadīt iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks? 2) komisija bez komisijas priekšsēdētāja (un/vai komisijas priekšsēdētāja vietnieka) ir tiesīga pieņemt lēmumu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja nolikumā ir noteikts piedāvājuma nodrošinājuma termiņš - 4 mēneši. Vai drīkst pēc tam to pagarināt līdz 6 mēnešiem?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Nepamatoti lēts piedāvājums - kā pārliecināties, ja pretendenta piedāvātais personāls nav viņa darbinieki ar kuriem slēgts darba līgums, bet cita veida līgums?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kas/kurš pārvērtē iepirkumu komisiju?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai eksperts var būt pašvaldības darbinieks, kurš bijis iesaistīts darba uzdevuma sagatavošanā, proti, sniegt komentāru vai tehniskais piedāvājums ir atbilstošs prasītājam?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Daļās sadalītam iepirkumam var rasties situācija, ka ir atsevišķas daļas ar tikai vienu pieteikumu arī tad, ja iepirkumam kopumā iesniegti vairāki piedāvājumi. Vai attiecībā uz šīm daļām drīkst piešķirt līguma slēgšanas tiesības (PIL 41.panta 12.daļas sakarā)?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Bieži līguma projektos paredzēti nesamērīgi noteikumi piegādātājam, piemēram, par līguma izbeigšanas gadījumiem. Kāda ir tā robeža, cik lielā mērā IUB var vērtēt?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Daļās sadalītam iepirkumam var rasties situācija, ka ir atsevišķas daļas ar tikai vienu pieteikumu arī tad, ja iepirkumam kopumā iesniegti vairāki piedāvājumi. Vai attiecībā uz šīm daļām drīkst piešķirt līguma slēgšanas tiesības (PIL 41.panta 12.daļas sakarā)?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai sagatavojot apspriedi ir jānosūta uzaicinājums piedalīties apspriedē komersantus, vai attiecīgās jomas asociāciju?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja Pasūtītāja un Pretendenta izpratne par kādu tehnisko prasību izrādās atšķirīga, bet Pretendents iepirkuma laikā nav lūdzis precizēt šo neskaidrību, vai šādā gadījumā Pasūtītājs nevar pieņemt, ka visiem Pretendentiem viss ir bijis skaidrs?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kur pretendents var redzēt, ka komersants ir vai nav iesniedzis nodokļu deklarāciju?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai eksperts var būt pašvaldības darbinieks, kurš bijis iesaistīts darba uzdevuma sagatavošanā, proti, sniegt komentāru vai tehniskais piedāvājums ir atbilstošs prasītājam?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Daļās sadalītam iepirkumam var rasties situācija, ka ir atsevišķas daļas ar tikai vienu pieteikumu arī tad, ja iepirkumam kopumā iesniegti vairāki piedāvājumi. Vai attiecībā uz šīm daļām drīkst piešķirt līguma slēgšanas tiesības (PIL 41.panta 12.daļas sakarā)?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Publisko iepirkumu likuma 25.panta 6.daļa saka: “Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu [..]”. Ja iepirkuma komisijas priekšsēdētājs ir prombūtnē, vai 1) komisijas darbu ir tiesīgs vadīt iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks? 2) komisija bez komisijas priekšsēdētāja (un/vai komisijas priekšsēdētāja vietnieka) ir tiesīga pieņemt lēmumu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja atklāts konkurss nav sadalīts daļās, bet ir tikai viens piedāvājums, vai to nepieciešams pārtraukt?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kāds ir mininālais laiks, cik ilgi pirms ieprikuma jāizsludina iepirkuma plāni? Sporta inventāra nozarē sastopami gadījumi, kad izsludina ieprikuma plānu, bet jau nākošajā dienā pašu ieprikumu.
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai par profesionālās darbības pārkāpumiem būs pārskatāmas formas reģistrs, lai pasūtītājam būtu vieglāk pārbaudīt pretendentu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai piegādātāju apspriedi var rīkot iepirkuma norises ietvaros pēc komisijas izveidošanas un tehniskās specifikācijas aktualizēšanas?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai par profesionālas darbības pārkāpumu uzskatāma apzināta nepatiesu ziņu sniegšana iesniedzot tehnisko piedāvājumu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai sagatavojot apspriedi ir jānosūta uzaicinājums piedalīties apspriedē komersantus, vai attiecīgās jomas asociāciju?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai par piegādātāju apspriedi jāpublicē arī Elektronisko iepirkumu sistēmā - pasūtītāja pircēja profilā?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja cenu aptaujā/ tirgus izpētē piesakās viens kandidāts, vai tā ir jāpārtrauc?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kas pārvērtē iepirkumu komisiju?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ir prasība par finanšu apgrozījumu, ir iesniegts EVIPD, kurā norādīts, ka atbilst visām kvalifikācijas prasībām, bet nav norādīts finanšu apgrozījums. Vai drīkst lūgt iesniegt dokumentus?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Nepamatoti lēts piedāvājums - kā pārliecināties, ja pretendenta piedāvātais personāls nav viņa darbinieki ar kuriem slēgts darba līgums, bet cita veida līgums?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja nolikumā ir noteikts piedāvājuma nodrošinājuma termiņš - 4 mēneši. Vai drīkst pēc tam to pagarināt līdz 6 mēnešiem?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Cik ātri IUB mājas lapā tiek ielikti izskatīšanas komisijas lēmumi pēc iesniegumu izskatīšanas sēdēm?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai pasūtītājam ir jānorāda pretendentam konkrētas izmaksu pozīcijas, kādas jānorāda, vai var prasīt vienkārši skaidrojumu par cenu veidošanas izmaksām? Kā pasūtītājs var konkrētā specifiskā iepirkumā paredzēt/ zināt visas iespējamās izmaksu pozīcijas, kas var veidoties?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja no pasūtītāja tehniskās specifikācijas norādīti ir izmēri – augstums, platums, dziļums un tajā pašā laikā ir norādīts, ka var piedāvāt analogu. Ja mēs piedāvāsim analogu, tad cik ir pieļaujamā atkāpe no izmēriem?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kad pasūtītājam būtu pienākums šaubīties par nepamatoti lētu piedāvājumu? Ja vērojamas pretendentu ievērojamas preču cenu atšķirības, kas neatbilst vidējām tirgus cenām?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja ailē tā vietā, lai pievienotu aprakstu pretendents visās ailēs min "tiek nodrošināts", bet papildus nav iesniedzis ne bukletus, ne citu dokumentāciju piedāvājumā, vai mēs viņiem varam lūgt papildināt piedāvājumu? Vai viņi var papildināt piedāvājumu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Jautājums par finanšu piedāvājumu par 1 vienības cenu – vai pasūtītājs drīkstēja/nedrīkstēja uzdot precizējošu jautājumu (lai nodrošināto vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem) ar lūgumu paskaidrot kā ir veikts cenas aprēķins? Vai pretendents 1 vienību ir sapratis 1 vadītāju un lektoru vai vienu vienību – visu kopā?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja pretendents ir iesniedzis darbu izpildes grafiku par 9 mēnešiem (kas ir aptuveni 270 dienas), bet prasībās pasūtītājs ir notecis darbu izpildei 250 dienas (kas ir aptuveni 8 mēneši un dažas dienas), vai pasūtītājs drīkst prasīt precizēt grafiku, proti, cik dienas 9.mēnesī pretendents ir plānojis veikt darbu izpildi? (Pasūtītājs nebija noteicis konkrētu formu grafikam - ne attiecībā uz termiņa sadali nedēļās, mēnešos, ne arī citādāk - grafiks bija iesniedzams brīvā formā).
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai izšķirošais kritērijs var būt kāda no finanšu piedāvājuma pozīcijām?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Cik pamatoti/loģiski pasūtītājam ir pārbaudīt, vai 2. pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, ja par uzvarētāju atzīts ir 1. pretendents?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai prasība norādīt preces ražotāju tehniskajā piedāvājumā ir obligāta (bieži vien ir prasīts norādīt tikai preces aprakstu)?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja ir ražotāja apliecinājums par konkrētu parametru atbilstību, kas nav iekļauti iesniegtajā preces dokumentācijā, vai piedāvājums uzskatāms par atbilstošu? Vai ar ražotāja apliecinājumu iespējams aizvietot tehnisko dokumentāciju?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai atklātā konkursā par ceļu būvdarbu līgumu drīkst nolikumā iekļaut prasību sagatavot darbu veikšanas aprakstu, ņemot vērā, ka darbi jebkurā gadījumā jāveic atbilstoši Ceļu specifikācijām un projektam, pirms būvdarbu uzsākšanas būvnieks jebkurā gadījumā gatavos darba veikšanas projektu, kā arī par spēju izpildīt līgumu, manuprāt, norāda izpildītās kvalifikācijas prasības?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai sūdzību par mazā iepirkuma nolikuma prasībām tiesā vai varbūt IUB var iesniegt ieinteresētais piegādātājs, kurš viņaprāt, dēļ nolikumā noteiktajām prasībām, nevarēja iesniegt piedāvājumu iepirkumā?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai sekretāram ir obligāti jāparaksta apliecinājums par neieinteresētību? Ja nav, vai komisijas priekšsēdētājs var to lūgt darīt?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kur tieši PIL 9.pantā ir noteikts, ka mazajos iepirkumos ir jāvērtē nepamatoti lēts piedāvājums?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kā ir ar informācijas precizēšanu, nevis attiecībā uz pretendentu, bet attiecībā uz personālu (būvspeciālistu) pieredzes objektu precizēšanu vai pat papildināšanu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vērtēšanas kritērijos nevar iekļaut pretendenta pieredzi. Tas izriet no likuma vai IUB tiesu prakses?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kur tieši ir noteikts, ka jāsniedz skaidrojums par dalīšanu daļās?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai pieredzes prasības var izpildīt, arī aritmētiski sasummējot pretendentu un tā piesaistīto personu katra atsevišķo pieredzi, piemēram, ir prasība par trīs objektiem katrs noteiktā vērtībā, pretendentam pašam ir tikai viens šāds objekts un vēl pa vienam katrai iesaistītajai personai?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Bieži līguma projektos paredzēti nesamērīgi noteikumi piegādātājam, piemēram, par līguma izbeigšanas gadījumiem. Kāda ir tā robeža, cik lielā mērā IUB var vērtēt?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai nav izņēmuma gadījumi, kad galvenā būvuzņēmēja pieredzi tomēr varētu nodot? Piemēram, ja pašā nolikumā ir norādīts, ka Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, vai šajā gadījumā pretendents drīkst balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, pie nosacījuma, ka apakšuzņēmējs atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un būvdarbu līgumu apakšuzņēmējs ir izpildījis kā galvenais būvuzņēmējs?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai uz apakšuzņēmēja finanšu iespējām balstīties nevar pat tādā gadījumā, ja apakšuzņēmējs uzņemas solidāru atbildību par līguma izpildi? Un vai gadījumā, ja pretendents balstās uz citas personas finanšu iespējām, šai personai līguma izpildē ir obligāti jāveic būvdarbi/jāsniedz pakalpojumi?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Balstīšanās uz cita spējām - kā tiek vērtēts (būvdarbi) procentuālā apmēra sadalījums, piemēram, balstos uz pieredzi dalot līgumu uz 35 (svešais) un 65 (pretendents)? Nolikums neregulē. Vai tas vērtējams un nosakāms iepirkuma līguma priekšmeta kontekstā? Vai arī tomēr komisijas subjektīvs vērtējums?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja es kā Pretendents piesaistu apakšuzņēmēju konkrētam darbam un balstos uz viņa speciālistu darba izpildē, vai skaitās, ka viņš ir kā apakšuzņēmējs un arī kā persona, uz kura iespējām es balstos?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Pieprasot informāciju par profesionālām spējām, vai var izvirzīt prasību par minimālu nostrādāto periodu?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja iepriekšējie 5 gadi ir 2016.-2020.g. un 2021.g. līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, vai atbilstoša būs pieredze, kur līguma izpilde ir uzsākta 2015.gadā un pabeigta 2016.gadā?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
No kura brīža skaita termiņa sākumu, prasot pieredzi par 3 gadiem, t.i., 3 gadu pieredze pirms iepirkuma izsludināšanas vai piedāvājuma iesniegšanas?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Ja pasūtītājs nav drošs par to, vai iepriekšējais pārskata gads ir noslēgts un gada pārskats pieejams, vai pasūtītājs var noteikt, ka iepriekšējo trīs gadu periods neietver pēdējo pārskata gadu? Vai tomēr pasūtītājs atstāj rīcības brīvību un piemēram, viens pretendents var iesniegt informāciju par 2020. gadu kā pēdējo pārskata gadu, cits atkal par 2019?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai nolikumā var paredzēt, ka gadījumā, ja ārvalstu pretendenta pēdējie 3 finanšu pārskata gadi atšķirās no nolikumā norādītajiem, pretendents finanšu apgrozījumu apliecina par savā valstī noteiktajiem finanšu pārskata gadiem?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Vai cits pretendents var lūgt pilnu konkurentu piedāvājumus, lai pārliecinātos vai ir izlabots aritmētiskās kļūdas citu dalībnieku piedāvājumos?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Kā argumentēt Pasūtītāja nesamērīgus un principā neizpildāmus noteikumus līgumā (neierobežota atbildība, soda sankcijas uz veselām 2 līguma lapām, prasībām uz "nevainojamu kvalitāti" utt.?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Pasūtītājs norāda "jābūt precei" un min konkrētus parametrus. Pretendents norāda nevis "nodrošināsim", bet pārkopē pasūtītāja tekstu 1 pret 1. Vai šāds piedāvājums jānoraida?
Atbild Monta Drebeiniece
IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!