Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atbild:
x
Līga Avena
Atrasti 24 jautājumi. Attēloti 1 - 10
Vai zemsliekšņa projektēšanas iepirkumos piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai drīkst izmantot tikai cenu? Vai tomēr obligāti jāpiemēro kāds cits izvērtēšanas kritērijs?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kāds ir minimālais termiņš galīgā piedāvājuma iesniegšanai konkursa procedūrai ar sarunām/ konkursa dialogam otrajam posmam (kad tiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule iesniegt galīgo piedāvājumu)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kā rīkoties gadījumā, kad nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai varētu izstrādāt kvalitatīvu nolikumu ar tehnisko specifikāciju, piem.video novērošanas sistēma? Lai varētu izstrādāt tehnisko specifikāciju ir nepieciešams speciālas zināšanas. Ko pieļauj Tirgus izpēte? Vai pieļaujamas iepriekš sarunas?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Izsludinot publisko iepirkumu vai iepriekšējo apspriedi, vai ir pieļaujama iespējamo kandidātu informēšana/ uzaicinājumu nosūtīšana piedalīties iepirkumā?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Ja Pasūtītājs izbeidz vienpusēji līgumu ar Izpildītāju, jo Izpildītājs nav nodrošinājis atbilstošu līguma saistību izpildi, vai Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru iepirkumam, atsaucoties uz neparedzamiem apstākļiem un steidzamību?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Kāds ir minimālais termiņš galīgā piedāvājuma iesniegšanai konkursa procedūrai ar sarunām/ konkursa dialogam otrajam posmam (kad tiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule iesniegt galīgo piedāvājumu)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai tirgus izpētes un cenu aptaujas veicējam ir jābūt valsts amatpersonas statusam?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Vai drīkst TI, vai CA aicināt piedalīties ES dalībvalsts komersantu? Piemēram, Lietuvas, Polijas u.c (valodas barjera)?
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Iepirkums bija plānots pēc CPV koda - pasākuma organizēšanas pakalpojumi - 40 000 EUR. Izpētes rezultātā secināja, ka ir nepieciešams iepirkt papildpakalpojumus 30 000 EUR - ceļojumu aģentūru pakalpojumi, kas ir PIL 5.panta izņēmums. Vai pareizi būtu piemērot PIL 10.pantu, ar kopējo līgumcenu 70 000 EUR, norādot abus CPV kodus? Nemot vērā, ka ir viens izpildītājs.
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.
Par iepirkuma priekšmeta definēšanu - vai ir regulējums, rekomendācijas preces garantijas termiņa norādīšanai? Interesē kā zemsliekšņa iepirkumiem, tā Publisko iepirkumu likumā paredzētajiem iepirkumiem.
Atbild Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!