Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Autors:
x
Līga Avena
Atrasti 11 jautājumi. Attēloti 1 - 10
Piedaloties tirgus izpētē vai tirgus priekšizpētē (kā piegādātājs), piedāvājumā cenu var norādīt aptuvenu, vai tādu, ar kuru startēs iespējamajā cenu aptaujā vai atklātā konkursā? 
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Vai veicot tirgus izpēti būvdarbiem nepieciešams norādīt deatalizētu specifikāciju ar veicamajiem / plānotajiem darbiem, vai pietiek ar vispārīgu aprakstu?
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Ja veikta cenu aptauja un nosūtīti uzaicinājumi trīs pretendentiem, bet saņemta atbilde no viena, vai jāatkārto cenu aptauja un obligāti jābūt salīdzinājumam no trīs pretendentiem?
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Ja līgumā ir atsauce par nepārvaramu varu, vai pandēmija divu gadu garumā var būt par pamatu, lai pagarinātu mācību izpildes līgumus?
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Ja komersants ir bijis patentmaksas maksātājs un LR normatīvie akti paredz šo juridisko formu izbeigt, vai var veikt grozījumus, kur patentmaksas maksātājs tiek nomainīts ar SIA, kuru paralēli ir izveidojis šis patentmaksas maksātājs?
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Kā noformulēt cenu indeksāciju līgumā? 
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Vai zemsliekšņa iepirkumos noslēgtajos līgumos grozījumus var veikt jau slēdzot līgumu?
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Pēc kāda cenas kritērija jāvērtē piedāvājumi, vai pēc cenas bez PVN var vērtēt piedāvājumā iesniegto cenu ar PVN?
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Ja pretendentam ir neatbilstošs tehniskais piedāvājums, vai var rīkot sarunu procedūru un aicināt atkārtoti šo pretendentu iesniegt piedāvājumu? 
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte
Vai sarunu procedūras laikā drīkst vest sarunas ar pretendentu par tehnisko piedāvājumu gadījumā, ja pretendents kaut ko nav ierakstījis?
Autors Līga Avena
Publisko iepirkumu eksperte

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!