Ja konkursa procedūra ar sarunām ir divdaļīga procedūra un kvalifikācijas posmā paliek tikai viens kandidāts, tad tā beidzas bez rezultāta. Kāda ir nākošā procedūra šim iepirkuma priekšmetam - sarunu procedūra ar vienu uzņēmumu?

Ja tikai viens kandidāts atbilst visām iepirkuma dokumentācijā noteiktajām atlases prasībām, un nav veikta apspriede ar piegādātājiem, ir jāpieņem lēmums pārtraukt procedūru! Sarunu procedūru piemēro šauri tikai PIL 8.panta septītajā daļā uzskaitītos gadījumos.

Atbild
Līga Avena

Publisko iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!