Vai sarunu gaitā jāinformē pretendenti, kuru piedāvājumi kādā no sarunu posmiem tiek noraidīti?

Saskaņā ar PIL 37.pantu informē pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav pienākuma informēt vērtēšanas norises laikā.

Atbild
Līga Avena

Publisko iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!