Ja Pasūtītājs izbeidz vienpusēji līgumu ar Izpildītāju, jo Izpildītājs nav nodrošinājis atbilstošu līguma saistību izpildi, vai Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru iepirkumam, atsaucoties uz neparedzamiem apstākļiem un steidzamību?

Ja runa ir par sarunu procedūru kā tādu, tad nē. Sarunu procedūras piemērošanas gadījumi ir konkrēti definēti likumā, tāpēc ar tiem nav iespējams variēt. Riska iestāšanās attiecībā uz izpildījumu nav īsti sarunu procedūras iemesls.

Atbild
Līga Avena

Publisko iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!