Kāds ir minimālais termiņš galīgā piedāvājuma iesniegšanai konkursa procedūrai ar sarunām/ konkursa dialogam otrajam posmam (kad tiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule iesniegt galīgo piedāvājumu)?

Ja pats likums nenosaka galīgā piedāvājuma iesniegšanas minimālo termiņu, tad jāvadās pēc samērīguma principa. Praksē par samērīgu termiņu uzskata vismaz piecas darba dienas.

Atbild
Līga Avena

Publisko iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!