Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atbild:
x
Sabīna Bušmane
Atrasti 4 jautājumi. Attēloti 1 - 4
Vai vispāgās vienošanās ietvaros būtu jāziņo tās dalībniekiem par finanšu piedāvājumu apkopojumu uzaicinājuma rezultātā?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.
Kā pasūtītājam nodrošināt piedāvājumu saņemšanu vispārīgās vienošanās ietvaros, lai nodrošinātu, ka tie netiek atvērti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.
Vai piešķirot līguma slēgšanas tiesības vispārīgās vienošanās ietvaros ir jāveic obligāta izslēgšanas iemeslu pārbaude vai šāda pārbaude jāveic tikai tad, ja vispārīgās vienošanās nosacījumi tādu pārbaudi paredz?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.
Par būvniecības iepirkumu - ja nolikumā noteikts, ka pretendentam ir obligāti jāpiedalās objekta apskatē, bet kāds to nav izdarījis, vai tas nozīmē, ka šāda pretendenta piedāvājums tiek noraidīts?
Atbild Sabīna Bušmane
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!