Vai piešķirot līguma slēgšanas tiesības vispārīgās vienošanās ietvaros ir jāveic obligāta izslēgšanas iemeslu pārbaude vai šāda pārbaude jāveic tikai tad, ja vispārīgās vienošanās nosacījumi tādu pārbaudi paredz?

Obligāto izslēgšanas iemeslu pārbaudi likums tieši nenosaka, bet pasūtītājs šādu prasību var paredzēt dokumentācijā un arī noteikt konkrētu laiku, kad un kādā apjomā jāveic pārbaude.

Atbild
Sabīna Bušmane

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!