Ieva Lācenberga-Rocēna

Juriste, publisko iepirkumu eksperte.

Pavisam 6 ieraksti.

Vai Pasūtītājam ir pienākums pievienot līgumprojektu izsludinot Tirgus izpēti vai apspriedi pirms iepirkuma sludināšanas?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.
Vai Pasūtītājam ir pienākums pievienot līgumprojektu izsludinot Tirgus izpēti vai apspriedi pirms iepirkuma sludināšanas?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.
Ja piegādātājs ir vienpusēji lauzis līgumu, bet pasūtītājs nepiekrīt izbeigšanas pamatojumam, vai šāds gadījums var tikt ierakstīts līgumu reģistrā?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.
Vai iespējams jautāt pierādīt Pasūtītāja izveidotās iepirkumu komisijas kompetenci?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.
Vai Pasūtītājam ir pienākums pievienot līgumprojektu izsludinot tirgus izpēti vai apspriedi pirms iepirkuma sludināšanas?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.
Ja piegādātājs ir vienpusēji lauzis līgumu, bet pasūtītājs nepiekrīt izbeigšanas pamatojumam, vai šāds gadījums var tikt ierakstīts līgumu reģistrā?
Atbild Ieva Lācenberga-Rocēna
Juriste, publisko iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!