Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Lektors:
x
Ilva Dreimane
Atrasti 2 jautājumi. Attēloti 1 - 2
Kā ir situācijās, ja Zaļā publiskā iepirkuma izpildē, kura pozīcija ir minēta vispārīgajā vienošanās un līguma apraksta pozīcijā, nav iespējams nodrošināt nepieciešamos procentus to izpildei?
Lektors Ilva Dreimane
SIA “Jūrmalas slimnīca” iepirkumu vadītāja, Mg.soc.
Tiek veikts pārtikas iepirkums deviņām iestādēm, apvienojot vienā konkursā. Vai ir pieredze ar piedāvājuma nodrošinājumu, ja Pretendents neuzvar visās daļās, kurās ir pieteicies?
Lektors Ilva Dreimane
SIA “Jūrmalas slimnīca” iepirkumu vadītāja, Mg.soc.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!