Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atbild:
x
Daina Pulkstene
Atrasti 20 jautājumi. Attēloti 1 - 10
PTAC savā mājalapā raksta, ka elektroprecēm ir nepieciešama CE zīme. Vai pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīts prasību, ka pretendenta piedāvātajām elektroprecēm obligāti jābūt CE zīmei?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai ir samērīgi prasīt Pretendenta pieredzi piegādājamās iekārtas uzstādīšanā un konfigurēšanā? 
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Par termiņu iepirkuma dokumentācijā - vai var norādīt nevis konkrētu datumu, bet tikai vēlamo saņemšanas datumu? Vai pēc tam līguma dokumentācijā tas var atšķirties no "vēlamā", kas ir norādīts iepirkuma dokumentācijā?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Kādēļ piedāvājumu atvēršanas sēdē ir jānodrošina iepirkumu komisijas kvorums? Atvēršanas sēde notiek EIS un sēdē netiek pieņemti lēmumi.
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Ja būvuzraudzības līguma paredzamā cena ir 9000 eur, bet pasūtītājs gada ietvaros ir veiktas jau vairākas procedūras, kuru kopsumma ir virs Eiropas sliekšņa. Vai organizējot iepirkumu par 9000 eur tiešām ir jāveic lielais ES iepirkums?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai iekārtas ražotāja apliecinājums ir pietiekams dokuments, lai objektīvi varētu pārliecināties par iekārtas atbilstību noteiktām tehniskās specifikācijas prasībām?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Pašvaldība gada laikā izsludina 5 būvdarbu uzraudzības iepirkumus. Vai tiešām visu līgumu summas būtu jāskaita kopā un jāsludina atklāts konkurss (5x). Atšķirās līguma izpildes laiki.
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
PTAC savā mājas lapā raksta, ka elektroprecēm ir nepieciešama CE zīme. Vai pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīts prasību, ka pretendenta piedāvātajām elektroprecēm obligāti jābūt CE zīmei?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai varam veikt publisko iepirkumu iekārtu nomai paredzot nomas periodu 3 gadi?
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.
Vai komersanta (SIA), kuru finansē ES fondi, iepirkuma kārtību nosaka Publiskā iepirkuma likums, ja līgumcena pārsniedz 70 000 un tiek veiks iepirkums eis.gov.lv sistēmā vai tikai MK 104. noteikumi? *ES fondu atbalsta intensitāte - 70%
Atbild Daina Pulkstene
Iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!