Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Lektors:
x
Daina Pulkstene
Atrasti 18 jautājumi. Attēloti 1 - 10
Vai ir samērīgi prasīt Pretendenta pieredzi piegādājamās iekārtas uzstādīšanā un konfigurēšanā? 
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Kādēļ piedāvājumu atvēršanas sēdē ir jānodrošina iepirkumu komisijas kvorums? Atvēršanas sēde notiek EIS un sēdē netiek pieņemti lēmumi.
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Ja būvuzraudzības līguma paredzamā cena ir 9000 eur, bet pasūtītājs gada ietvaros ir veiktas jau vairākas procedūras, kuru kopsumma ir virs Eiropas sliekšņa. Vai organizējot iepirkumu par 9000 eur tiešām ir jāveic lielais ES iepirkums?
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai iekārtas ražotāja apliecinājums ir pietiekams dokuments, lai objektīvi varētu pārliecināties par iekārtas atbilstību noteiktām tehniskās specifikācijas prasībām?
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Pašvaldība gada laikā izsludina 5 būvdarbu uzraudzības iepirkumus. Vai tiešām visu līgumu summas būtu jāskaita kopā un jāsludina atklāts konkurss (5x). Atšķirās līguma izpildes laiki.
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
PTAC savā mājas lapā raksta, ka elektroprecēm ir nepieciešama CE zīme. Vai pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīts prasību, ka pretendenta piedāvātajām elektroprecēm obligāti jābūt CE zīmei?
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai varam veikt publisko iepirkumu iekārtu nomai paredzot nomas periodu 3 gadi?
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai komersanta (SIA), kuru finansē ES fondi, iepirkuma kārtību nosaka Publiskā iepirkuma likums, ja līgumcena pārsniedz 70 000 un tiek veiks iepirkums eis.gov.lv sistēmā vai tikai MK 104. noteikumi? *ES fondu atbalsta intensitāte - 70%
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai pasūtītājs var pieņemt lēmumu nepiemērot līgumsodu par piegādes kavējumu, ja piegādi ir ietekmējuši Covid-19 ierobežojumi un to apliecina piegādātāja iesniegtie dokumenti (normatīvie akti, izziņas, ražotāja apliecinājums u.c.)?
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.
Vai iepirkuma līgumā ir atļauts veikt tādus grozījumus, kas skar līguma cenas samaksas kārtību, bet kas nerada papildu riskus pasūtītājam un nemaina līguma cenu?
Lektors Daina Pulkstene
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!