Eksperts atbild

Iepirkumu Akadēmijas lektoru sniegtās atbildes apmācībās

Atbild:
x
Astra Bērziņa
Atrasti 19 jautājumi. Attēloti 1 - 10
Kā ir ar oficiālo elektronisko adresi tirgus izpētē? No šī gada tā ir obligāta arī komersantiem. Vai tirgus izpētē tā ir obligāta?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Kāds ir minimālais tirgus izpētes iesniegšanas termiņš?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Vai drīkst pagarināt piedāvājuma termiņu, ja kāds no uzaicinātajiem pretendentiem ir jau iesniedzis piedāvājumu sākotnējā termiņā?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Ko darīt, ja cenu aptaujā uzvar viens un tas pats pretendents? Vai tas ir pārkāpums?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Ja veikta tirgus izpēte, vai obligāti jāslēdz līgums ar preču piegādātāju par vienreizēju pirkumu vai pietiek ar preču pavadzīmi?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Ja Vadlīnijas piemērojamas brīvprātīgi, tad kurš Publisko elektronisko iepirkumu noteikumu punkts nosaka obligātu pienākumu zemsliekšņa iepirkumus publicēt eis.gov.lv?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Vai, ja pretendents piekrita nolikuma prasībām un piedalījās iepirkumā, tad iebildumi par vērtēšanu pēc nolikuma ir nepamatoti?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Vai ir nepieciešama iepirkuma komisija iepirkumiem līdz 10 000 eur?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Vai EIS sistēma ir pieejama tikai Valsts organizācijām, vai tomēr arī privātiem uzņēmumiem?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.
Vai konkursa uzvarētāja dati no Lursoft un VID ir jāpievieno iepirkuma dokumentācijai?
Atbild Astra Bērziņa
Iepirkumu eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!