Kas ir vadošais arhitekts, vai šī loma ir reglamentēta? Tādu lomu, pieredzi iepirkuma dokumentos nevar pārbaudīt - uztaisīt atsauksmes, kādas nepieciešamas?

Būvprojekta vadītāja un arhitektūras daļas vadītāja pienākumi ir precīzi definēti Vispārīgo būvnoteikumu 36. un 38. punktos. Šo speciālistu loma ir noteikta iepirkumos, darbības joma ir reglamentēta, tā nav aizstājama ar citu speciālistu ne pēc būtības, ne rakstot atsauksmes.

Atbild
Anda Kursiša

Latvijas Arhitektu savienības Valdes locekle, sertificēta arhitekte un eksperte.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!