Laila Kelmere

Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos.

Pavisam 3 ieraksti.

Iestādes iekšējie noteikumi paredz, ka komandējumu pieteikšana, saskaņošana, apstiprināšana un atskaišu iesniegšana notiek elektroniski darbinieku pašapkalpošanās portālā. Komandējuma izdevumu atskaitei darbinieks pievieno izdevumu dokumentu ieskenētas vai foto kopijas. Visa informācija automātiski nonāk grāmatvedības uzskaites sistēmā. Vai no ārējo normatīvo aktu prasību viedokļa, iestādei no darbinieka obligāti jāpieprasa arī izdevumu dokumentu oriģināli?
Atbild Laila Kelmere
Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos.
Grāmatvedības izdevumu atskaites kontekstā - cik e-aviobiļetes un iekāpšanas kartes ir būtiskas no ārējo normatīvo aktu prasību viedokļa, ja darbiniekam ir pienākums vienlaicīgi ar izdevumu atskaiti iesniegt arī komandējuma lietderības atskaiti?
Atbild Laila Kelmere
Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos.
Kā norakstīt hibrīdauto elektrības un degvielas patēriņam, un vai ir kādi Ministru Kabineta noteikumi, kur tas aprakstīts?
Atbild Laila Kelmere
Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos.

Uzdod savu jautājumu

Ja nevarat atrast atbildi uz jūs interesējošu jautājumu, izmantojiet iespēju uzdot ekspertam savu jautājumu!