Darbinieku skaita samazināšanas procesa vadlīnijas

Vebinārs, 08.03.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  07.03.2024 

Brīdī, kad uzņēmumam ir nepieciešams veikt neatliekamus saimnieciska, organizatoriska, tehnoloģiska vai cita līdzīga rakstura pasākumus, var rasties nepieciešamība samazināt darbinieku skaitu vai likvidēt amatus.

Darba likums uzliek darba devējam par pienākumu ievērot noteiktu uzteikuma procedūru. 

Vebinārā apskatīsim būtiskākās procedūras kļūdas, kas noved pie strīda tiesā. Aplūkosim tiesas izteiktās atziņas un pētisim, kad tiesa atzīst uzteikumu par spēkā neesošu un uzliek par pienākumu atjaunot darbinieku iepriekšējā darbā.

Satura apraksts: 

  • Kas ir darbinieku skaita samazināšana?
  • Kāda ir darbinieku skaita samazināšanas kārtība?
  • Kādi principi jāievēro sagatavojot uzteikumu?
  • Kurā brīdī sākas kolektīvā atlaišana un kas tajā brīdī jāņem vērā?
  • Kādas personas ir nepieciešams salīdzināt, lai noteiktu priekšrocības saglabāt amatu?
  • Kādos gadījumos darbiniekam jāpiedāvā cits darbs?
  • Kādi ir uzteikuma izsniegšanas termiņi?
  • Kādā apmērā jāmaksā atlaišanas pabalsts?
  • Kāda ir uzteikuma procedūra, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs?
Kaspars Rācenājs

Vebināru vada
Kaspars Rācenājs

Jurists, konsultants darba tiesību jautājumos.

Vairāk kā 15 gadu pieredze Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā darba tiesību jautājumos. Piedalās Darba likuma grozījumu izstrādē, gatavo prasības pieteikumus un pārstāv darbiniekus tiesā, pēta tiesu praksi un ir līdzautors vairākām grāmatām.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs