Mediju atbalsta fondā izsludināti konkursi sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā ar pieejamo finansējumu gandrīz 2,2 milj. EUR.

Kultūras ministrija

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludina pieteikšanos Mediju atbalsta fonda (MAF) programmas  “Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” konkursos. Programmas ietvaros pieejams finansējums 2 195 299,86 EUR EUR apmērā.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga, informatīvi izglītojoša satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

"Nacionālie komerciālie mediji ir būtiska mūsu Latvijas ekosistēmas sastāvdaļa, tāpēc man ir lepnums, ka atšķirībā no citām valstīm varam tos atbalstīt finansiāli, vienlaikus stiprinot mūsu mediju telpas prioritāros mērķus. Viens no aktuālākajiem šobrīd ir latviskākas mediju vides veidošana, tāpēc man ir īpašs priekš, ka šajā konkursā uzsvars likts uz mazākumtautību auditorijas piesaisti saturam latviešu valodā," norāda kultūras ministre Agnese Logina.

“Ņemot vērā gan iekšpolitikas, gan ārpolitikas notikumus, šobrīd ir īpaši svarīgi spēcināt mediju telpu ar kvalitatīvu un objektīvu procesu atspoguļojumu un analīzi. Lai turpinātu radīt informatīvi izglītojošu saturu, arī šogad medijiem ir iespēja pretendēt uz valsts atbalsu, kas vienlaikus veicina mediju atbildīgumu un kvalitāti,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, lai pielāgotu projektu iesniegšanu Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP), programmas ietvaros par katru mediju veidu MAP tiek veidots atsevišķs konkurss: 

  • Atbalsts audiovizuāliem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem (979 675,48 EUR, maks. fin. vienam proj. 150 000 EUR)
  • Atbalsts audiāliem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem (457 700,65 EUR, maks. fin. vienam proj. 75 000 EUR)
  • Atbalsts preses izdevumiem (530 669,91 EUR, maks. fin. vienam proj. 75 000 EUR)
  • Atbalsts interneta vietnēm (227 253,82 EUR, maks. fin. vienam proj. 50 000 EUR)

Projekta pieteicējs konkursā var iesniegt ne vairāk kā 3 projekta pieteikumus, bet projekta pieteicējs, kurš ir īpašnieks bez maksas zemes apraidē ciparformātā izplatāmo televīzijas programmu sarakstā iekļautai programmai, vēl papildus 1 projekta pieteikumu.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 15. marta plkst. 23.59.

Konkurss tiks organizēts ar pieteikšanos Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP).  Kopš 2023. gada nogales viss Fonda projektu konkursu cikls – pieteikuma iesniegšana, saziņa, statusa informācija, vērtēšanas procesa rezultāti, līgumi, veiktie maksājumi, atskaišu iesniegšana notiek caur MAP. Lai būtu iespējams pieteikties konkursā un aizpildīt konkursa pieteikuma veidlapu un budžetu, nepieciešams nodrošināt organizācijas pārstāvjiem MAP piekļuvi. Lūdzam ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms 10.10.2024. iesūtīt atbildīgās amatpersonas parakstītu aizpildītu MAP lietotāju izveides veidlapu. Veidlapa pieejama Fonda tīmekļvietnē.

Projektu pieteikumu iesniedzēju ērtībai 2024. gada 16. februārī plkst. 10.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas, kā arī uzzināt būtiskāko informāciju par MAP lietošanu. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu eliza.lake@sif.gov.lv  un norādot savu vārdu, uzvārdu, kā arī pārstāvēto mediju.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs  komisija, kura sastāv no  pieciem augstskolu pārstāvjiem (tai skaitā pārstāvjiem no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikāciju / mediju programmas), diviem mediju jomas nevaldību organizāciju pārstāvjiem, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pa vienam pārstāvim no Latvijas Mediju ētikas padomes un Baltijas Mediju izcilības centra, un viņu aizvietotājiem, četriem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem viens ir Kultūras ministrijas deleģēts pārstāvis un divi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģētiem pārstāvjiem un viņu aizvietotājiem.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP). Informācija par MAP lietošanu pieejama www.sif.gov.lv  sadaļā “Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma (MAP)"