IUB tikšanās ar mobilo sakaru nozari

raksta bilde

Iepirkumu uzraudzības birojs

2023. gada 16. maijā Iepirkumu uzraudzības birojs rīkoja tikšanos ar mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējiem un atbildīgajām iestādēm par mobilo sakaru iepirkumu aktuālajiem jautājumiem. 

Sanāksmē piedalījās visu trīs mobilo sakaru operatoru – SIA “Bite”, SIA “LMT” un SIA “Tele2”, institūciju – Satiksmes ministrijas, Konkurences padomes, Valsts kancelejas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, kā ar arī nozaru organizācijas – LIKTA- pārstāvji. 

Sanāksmē tika uzklausīti dalībnieku viedokļi, diskutēts par mobilo sakaru iepirkumiem, tajā skaitā par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikšanu, kā arī aktuālo judikatūru.

Iepirkumu uzraudzības birojs, ievērojot sanāksmes dalībnieku paustos viedokļus, atgādina, ka publisko iepirkumu mērķis ir saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle pasūtītājam.

Nosakot saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijus, pasūtītājiem nepieciešams nodrošināt līdzsvaru starp kvalitātes un izmaksu aspektiem, vērtējot katrai lietotāju grupai reāli nepieciešamos pakalpojumus. Lai noteiktu kvalitātes kritērijus, aicinām izmantot  Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētās Satiksmes ministrijas izstrādātās vadlīnijas mobilo un fiksēto sakaru iepirkumiem. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka pasūtītājam ir tiesības izvēlēties arī citus kvalitātes kritērijus, kas atbilstoši tā vajadzībām nodrošina vislabāko cenas un kvalitātes attiecību, tomēr jebkurām prasībām iepirkuma nolikumā ir jābūt pamatotām un piemērotām iepirkuma vajadzību nodrošināšanai.

Iepirkumu uzraudzības birojs pauž cerību, ka nozare pārredzamā nākotnē spēs vienoties par uz aktuāliem datiem balstītu un izmantojamu novērtējumu par pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Publisko iepirkumu vadlīnijas mobilo un fiksēto sakaru iepirkumiem

Apmācību kalendārs